Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ (4.50) Reviews: 2 Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න

Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න

+94117750300 3000-100000 Rs. දැන් අයදුම් කරන්න

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 03.03.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Loan Terms
first credit, rate:
0.01%
first loan, amount:
3000-20000 Rs.
max sum:
100000 Rs.
loan term:
1-120 දින
percentage per day:
0.06%
Calculate Commission

ණය මුදල

ණය කාලය

commission:
1000 Rs.
payable:
1000 Rs.
Description

Fino.lk ➤ ඔන්ලයින් ණය දීමේ වේදිකාව. ෆිනෝ ඔන්ලයින් ණය අයදුම් කිරීමේ කාලය: මිනිත්තු 10 - අපගේ වැඩ කරන කාලය තුළ වැඩ කරන දින 1. අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් සහ ක්‍රියාකාරී ජංගම දුරකථන අංකයක් පමණි. සමාලෝචන. ණය කොන්දේසි: ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද සහ ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද? ✓ලියාපදිංචිය ✓ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුම ඇතුලත් කරන්න

ගැන

LOTUS LOAN එය වඩාත් අවශ්‍ය අයට ඉක්මන් මූල්‍ය ආධාර සැපයීම අරමුණු කරගත් අන්තර්ජාල ණය දෙන වේදිකාවකි. අපගේ ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තියයි, ඒ නිසා අපි ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල, වේගවත් සහ පහසු කරන්නෙමු. ෆිනෝ ඔන්ලයින් ලෝන් හි දී, සියලුම ණය ලබා දෙන්නේ රුපියල් 3,000 සිට රුපියල් 100,000 දක්වා වන අතර, ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි දින 30ක් දක්වා වේ. ඔබට ඕනෑම ජංගම උපාංගයකින් හෝ පරිගණකයකින් අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකි අතර මිනිත්තු කිහිපයකින් ණය අනුමැතිය ලබා ගත හැක. Fino.lk තෝරා ගන්නේ ඇයි? ණය අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ කාලයෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි. සබැඳි ක්‍රියාවලිය සරල වන අතර ඇපකරුවෙකු හෝ ගෙවීම් පත්‍රිකාවක් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබගේ අයදුම්පත අනුමත කිරීමෙන් පසු, අරමුදල් කෙලින්ම ඔබගේ බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරනු ලැබේ.

fino loan sri lanka online loans

ලෝටස් ණය නියමයන් සහ කොන්දේසි

✅ ණය වර්ගය:බැංකු ගිණුමට සබැඳි ණය
✅ ණය මුදල:3 000 සිට 100 000 LKR.
✅ පළමු ණය:20 000 LKR.
✅ ණය කාල සීමාව: 1 - 120 දින
✅ නව පාරිභෝගිකයින් සඳහා දිනකට% අනුපාතය: 0.01%
✅ පුනරාවර්තන පාරිභෝගිකයින් සඳහා දිනකට % අනුපාතය: 0.06%
✅ ණය ගැනුම්කරුගේ වයස: අවුරුදු 20-60
✅ ඔබ සේවයේ යෙදිය යුතුය: ඔව්
✅ ණය තීරණය: විනාඩි 5.
✅ ණය දිගුව: ඔව්
✅ උපකාර හෝ ඇපකරු: අවශ්‍ය නොවේ
✅ අප්‍රේල් වාර්ෂික පොලී අනුපාතය: 3.65-12%
✅ ඔබට අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය දේ: ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත, මැර පිරිස පමණි. දුරකථනය සහ ඊමේල්
✅ පාරිභෝගිකයාගේ මාසික ආදායම සමාන හෝ ඊට වැඩි විය යුතුය: LKR 15000
✅ පාරිභෝගිකයාගේ නේවාසික ලිපිනය පිහිටා ඇත්තේ: ශ්‍රී ලංකාව
100000100000LKR
 • නව පාරිභෝගිකයින් සඳහා දිනකට ප්‍රතිශතය:0.01%
 • පුනරාවර්තන පාරිභෝගිකයින් සඳහා දිනකට ප්‍රතිශතය:0.06%
 • මාර්ගගත ණයක් ලබා ගැනීමට පහසු පියවර 3 ක් පමණි


  application form online

  1. අයදුම් පත්‍රය මාර්ගගතව පුරවන්න

  අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මිනිත්තු 5 කින් සම්පූර්ණ කරන්න

  Wait for approval

  2. අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න

  අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු එදිනම සමාලෝචනයේ ප්‍රතිඵල කෙටි පණිවුඩයක් මගින් ලබා ගන්න..

  Get money

  3. මුදල් ලබා ගන්න

  ඔබගේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගන්න.



  ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය*:

  ණය මුදල: රු.20.000
  කාල සීමාව: දවස් 120
  මෙහෙයුම් ගාස්තුව: රු.0,00
  සේවා ගාස්තුව: රු.0,00
  පොලි මුදල (වාර්ෂික 12%): රු.9,600
  මුළු මුදල: රු.29,600

  *ගණනය කිරීම අවසන් නොවේ, නිවැරදි තොරතුරු සඳහා කළමනාකරු සමඟ පරීක්ෂා කරන්න

  fino loan sri lanka online loans

  ණයක් ප්‍රමාද වීමේ/නොගෙවීමේ ප්‍රතිවිපාක

  ණය ගැණුම්කරු ගෙවීම පැහැර හරින්නේ නම් සහ මූලික, පොලී සහ සියලුම ගාස්තු ඇතුළුව ගෙවිය යුතු මුළු ගෙවීමේ මුදල නම්, නියමිත දිනට පසු ඊළඟ ඊළඟ දිනයේ 12 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි ප්‍රමාද ගෙවීමේ ගාස්තුවක් ගෙවීමට ණය ගැනුම්කරුට අවශ්‍ය වේ. රු. 250/- ("කරුණා මුදල"). නියමිත දිනට උපචිත ප්‍රමාද ගෙවීම් ගාස්තු ඇතුළුව ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සහන මුදලට වඩා අඩු නම්, එම මුදල අත්හැරිය යුතු අතර ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවා ඇතැයි සලකනු ලබන අතර ස්වයංක්‍රීයව වසා දමනු ලැබේ. නියමිත දිනට පසු 3, 6, 11, 16 සහ 30 වැනි දිනවලදී නොගෙවූ විදුහල්පතිගෙන් 10% ක ප්‍රමාද ගෙවීමේ ගාස්තුව අය කෙරේ. read more

  Lotus Loan හි ණය දීමේ ප්‍රතිලාභ

  • චක්‍රීය ණය: ඔව්
  • චක්‍රීය ණය සඳහා අමතර ගෙවීම/ගාස්තු: නැත
  • අලුත් කරන ලද ණයෙහි කොන්දේසි: පෙර ණයෙහි සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීම
  • ඔබ අයදුම් පත්‍රයේ සපයා ඇති ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලැබෙනු ඇත
  • Fino ණය පළමු භාවිතයේදී රුපියල් 20,000 දක්වා ණය සපයයි
  • පහසුව - ඕනෑම උපාංගයකින් අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, ඔබ ගැන මූලික තොරතුරු ලබා දීමෙන් ණයක් සඳහා අයදුම් කරන්න
  • පහසුව - වලංගු හැඳුනුම්පතක් සහ සෙල්ෆියක් ඉදිරිපත් කරන්න, සහ රට පුරා පිහිටි අපගේ හවුල්කාර නාලිකා හරහා ණය මුදල ලබා ගන්න (අපගේ වෙබ් අඩවියේ විස්තර සපයා ඇත)
  • ඉක්මන් සහ විශ්වාසනීය - මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබගේ අයදුම්පත සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න, සහ ණය මුදල ක්ෂණිකව ඔබගේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගන්න
  • ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම
  • අයදුම්පත් සැකසීමේ කාලය මිනිත්තු 10 සිට අපගේ ඊළඟ වැඩ කරන දිනය දක්වා විය හැක. තීරණය ගැන ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් දැනුම් දෙනු ඇත
  • ඔබට ඔබගේ අදාල බැංකු ශාඛාව හෝ ATM හරහා ඔබගේ මුදල් ලබා ගත හැක

  Fino: දුරකථනය, ලිපිනය, සම්බන්ධතා

  මූල්ය නම් සමාගම: S F Group (PRIVATE) LIMITED
  වෙබ් අඩවිය: www.fino.lk
  ලියාපදිංචි අංක.: PV 00221752
  දුරකථන: 0-117-750-300
  විද්යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  පිළිගත් අයදුම්පත්: 24/7
  සම්බන්ධක මධ්යස්ථානය වැඩ කරන වේලාවන්: 8:30am-5:30pm, Monday-Friday
  නීති ලිපිනය: 00800, Colombo, Sri Lanka, No 47, Alexandra Place, Colombo 7

  fino loan sri lanka online loans

  නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න Fino

  ❶ ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

  මෙය හරියටම අපි පිරිනමයි - සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලිය. ඔබට මාර්ගගතව අයදුම් කිරීමට හෝ Fino ඇමතීමට හැකිය.

  ❷ ණය මත කොපමණ මුදලක් තිබේද ❓

  ඔබට රු.100,000 Fino හි මාස 4 කට හෝ කලින් ආපසු ගෙවන්න. ඔබ එම මාස හතරට සමාන මුදලක් ගෙවනු ඇත. මෙම මුදල් වියදම් කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට භාරයි. ඔබේ ජීවිතය වැඩිදියුණු කිරීමට හෝ ගැටලුවක් විසඳීමට ඔබ සිතේ ඇති ඕනෑම සැලසුමක් සමඟින් ෆිනෝ ඔබට උපකාර කරයි.

  ❸ Fino වෙතින් අවශ්‍යතා මොනවාද? ❓

  ඔබ රැකියාවක් කළ යුතු අතර වයස අවුරුදු 20 ත් 60 ත් අතර විය යුතුය.

  ❹ මම මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

  ඔබ විසින් අයදුම්පතෙහි ඔබ ලබා දුන් බැංකු ගිණුම් අංකයට මුදල් තැම්පත් කරනු ලැබේ. ඔබගේ ණය අනුමත වූ පසු, ඔබට අපගේ තීරණය කෙටි පණිවුඩයක් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් හරහා හෝ සමහර විට මාධ්‍ය දෙකෙන්ම ලැබෙනු ඇත. අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සපයන ලද තොරතුරු තක්සේරු කර සත්‍යාපනය කරන අපගේ ගෘහස්ථ සත්‍යාපන කණ්ඩායම විසින් අනුමැතියට පෙර ඔබට ඇමතුමක් ද ලැබේ.

  ❺ අයදුම් කිරීමට මට අවශ්‍යය වන ලියකියවිලි මොනවාද ❓

  අයදුම්පත්‍රය සඳහා වන ලියකියවිලි අතරින් ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පතක් පමණි.

  ❻ සමාගම සේවා සපයන්නේ කුමන කලාපවලද ❓

  Fino ණය පහසුකම දැනට රැකියාවක නිරත වී සිටින, ශ්‍රිලංකාවේ පුරවැසි බවය හිමි සහ ශ්‍රී ලංකාව තුල පදිංචිය තහවුරු කළහැකි ලිපිනයක් සහිත සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් හට ලබා ගත හැක.

  ❼ ඡායාරූප සත්‍යාපනය සමත් වන්නේ කෙසේද ❓

  හිතවත් පාරිභෝගිකයා! ඡායාරූප සත්‍යාපනය පුද්ගලයෙකුගේ අනන්‍යතාවය හඳුනාගැනීමේ එක් ක්‍රමයකි. අරමුණ වන්නේ අන් අයගේ පුද්ගලික දත්ත භාවිතා කළ හැකි වංචනික ක්‍රියාකාරකම් වැළැක්වීමයි. පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය සමඟ ලේඛන අනුකූලද යන්න පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කරනු ඇත. සත්‍යාපනය අවසන් වූ පසු, ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වූ බවට ඔබට දැනුම් දීමක් ලැබෙනු ඇත.

  ❽ මට වෙනත් ණයක් ලබා ගත හැකිද ❓

  ඔව්, ඔබ නියමිත වේලාවට ඔබේ ණය මුදල සාර්ථකව ආපසු ගෙවා ඇත්නම් ඔබට නැවත ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. පුනරාවර්තන ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා, ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිස “නැවත අයදුම් කිරීම” ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ පුද්ගලික ද්වාරයට යා යුතුය. එහිදී ඔබට ණය මුදල සහ ඔබ තෝරා ගන්නා කාල සීමාව තෝරා ගත හැකිය.

  ❾ Lotus Loan හි ණයක් ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද සහ ගෙවන්නේ කෙසේද ❓

  ආපසු ගෙවීමේ ක්රම පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු. ණය ආපසු ගෙවීමට ක්රම 4 ක් ඇත:
  • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
  • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
  • මගින්
  • Cargills Food City
  • Pay&Go kiosks

  TAGS: fino loan, fino online loan, fino loan apply, fino bank online loan apply, fino loan sri lanka, fino lk app, fino lk loan, fino lk online loan, fino lk app download, fino lk online loan, fino loan sri lanka, fino loans, fino lone

  Fino Loan සමාලෝචන:

  ★★★★★ (4.50) Reviews: 2

  Name*
  E-mail*
  Please write comment
  Your Mark:
  13.03.2023

  пишет:

  Fino loan වෙතින් මුදල් ණයට ගැනීමේ මගේ අත්දැකීම ගැන මම ඉතා සෑහීමකට පත්වෙමි. සරල ක්‍රියාවලියක්, විශිෂ්ට පාරිභෝගික සේවාවක් සහ ඉක්මන් මුදල් ගෙවීමක්. මම මගේ මිතුරන්ට සහ පවුලේ අයට Fino loan ගැන නිර්දේශ කරමි, එවිට ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමෙන් හොඳම සේවාවන් අත්විඳිය හැකිය.
  ★★★★☆
  13.03.2023

  пишет:

  Fino makes it very easy and fast to apply, arrange and issue a loan. I am very pleased with their customer service. With Fino, I feel safe and confident in the process of obtaining a loan. I will continue to use Fino services and recommend to my friends.
  ★★★★★
  Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support