Money loan services of Sri Lanka

ඔවුන්ගේ මුදල් ගැටලුවලට ඉක්මන් විසඳුමක් අවශ්‍ය අය සඳහා, විවිධ විකල්ප කිහිපයක් තිබේ - මුදල් ණය සේවාව ශ්‍රී ලංකාව! මාර්ගගත ණය දීම.

සෘජු මාර්ගගත ණය දෙන්නන්ගේ ලැයිස්තුව - බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්:

A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U V Y Z

C

CashX
CashX
ණය මුදල:
රු.5000-රු.50000
කාල සීමාව:
3-6 මාස
පොලි මුදල:
14%
Cashwagon
Cashwagon
ණය මුදල:
රු.5000-රු.50000
කාල සීමාව:
1-6 මාස
පොලි මුදල:
18%

F

Fastrupee
Fastrupee
ණය මුදල:
රු.1000-රු.50000
කාල සීමාව:
3-6 මාස
පොලි මුදල:
13%
Fino
Fino
ණය මුදල:
රු.3000-රු.100000
කාල සීමාව:
1-6 මාස
පොලි මුදල:
13%

I

Isuru Cash
Isuru Cash
ණය මුදල:
රු.2000-රු.20000
කාල සීමාව:
2-4 මාස
පොලි මුදල:
15%

L

Loanme
Loanme
ණය මුදල:
රු.5000-රු.40000
කාල සීමාව:
1-4 මාස
පොලි මුදල:
13%
Lotus Loan
Lotus Loan
ණය මුදල:
රු.1500-රු.40000
කාල සීමාව:
3-6 මාස
පොලි මුදල:
12%

O

Oncredit
Oncredit
ණය මුදල:
රු.5000-රු.50000
කාල සීමාව:
3-6 මාස
පොලි මුදල:
16%

R

Robocash
Robocash
ණය මුදල:
රු.5000-රු.60000
කාල සීමාව:
3-6 මාස
පොලි මුදල:
14%

සමහරු බැංකුවකින් ණයක් හෝ මාර්ගගත ණය සේවාවක් තෝරා ගත හැකිය. තවත් සමහරු ඔවුන්ගේ වටිනාම භාණ්ඩ කිහිපයක් තෝරාගෙන උකස් සාප්පුවකට බැස යා හැකිය. එසේ කිරීමට හේතුවක් නැත, නමුත්. ඒ වෙනුවට, ණය මූල්‍ය සමාගම් වෙතින් ණය මුදල් මාර්ගගතව සලකා බලන්න. මෙම ණය ඔබට අමතර මුදල් තිබිය යුතු හදිසි හෝ සැලසුම්ගත මිලදී ගැනීමක් සඳහා ඉක්මන් විසඳුමක් සපයයි. ඔබගේ ඊළඟ වැටුප් දිනය දක්වා ඔබව රඳවා තබා ගැනීමට ඔබට යම් මුදලක් අවශ්‍ය නම්, එවිට ඔබට සබැඳි ණයක් විසඳුම විය හැකිය.

TOP-4 ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ණය සේවා

1 0%
Lotus Loan

Lotus Loan සිට රු.80 000

ණය මුදල: රු.15 000 - රු.80 000
කාල සීමාව: අවම දින 7 සිට දින 180 දක්වා
පොලී අනුපාත 0.01 සිට 1% දක්වා (වාර්ෂික 365%)

දැන් අයදුම් කරන්න

2 0%
robocash

RoboCash සිට රු.25 000

ණය මුදල: රු.5 000 - රු.25 000
කාල සීමාව: අවම දින 7 සිට දින 180 දක්වා
පොලි මුදල: 0.01 සිට 1% දිනය (වාර්ෂික 365%)

දැන් අයදුම් කරන්න

3 0%
cashx

Cash X සිට රු.50 000

ණය මුදල: රු.5 000 - රු.50 000
කාල සීමාව: අවම දින 7 සිට දින 180 දක්වා
පොලි මුදල: 0.01 සිට 1% දිනය (වාර්ෂික 365%)

දැන් අයදුම් කරන්න

4 0%
Fino

Fino සිට රු.100 000

ණය මුදල: රු.3 000 - රු.100 000
කාල සීමාව: අවම දින 7 සිට දින 180 දක්වා
පොලි මුදල: 0.01 සිට 1% දිනය (වාර්ෂික 365%)

දැන් අයදුම් කරන්න


More Offers


What is the loan term?

 • අවම ණය කාලය: දවස් 30
 • උපරිම ණය කාලය: දවස් 182

ණය පහසුකමක් අයදුම් කිරීමට සුදුසු කම් තිබේද?

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු
 • වයස අවුරුදු 20 ත් 65 ත් අතර
 • දැනට රැකියාවක නියුතු හෝ ස්ථාවර ආදායමක් උපයයි

ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය

 • ණය මුදල - රු.30000.00
 • කාල සීමාව - දවස් 122
 • මෙහෙයුම් ගාස්තුව - රු.3600.00
 • සේවා ගාස්තුව - රු.13920.00
 • පොලි මුදල (වාර්ෂික 12% ) - රු.754
 • මුළු මුදල - රු.48274

ඔබේ කෙටි කාලීන මුදල් අවශ්‍යතා සඳහා ගෙවීම් ණය භාවිතා කිරීමේ වාසි කිහිපයක් ඇත. බොහෝ ණය ගොඩනඟා නොමැති හෝ දුර්වල ණය ඇති පුද්ගලයින් සඳහා, ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාව සමඟින් මුදල් ණයක් ලබා ගැනීම එකම විකල්පය විය හැකිය. විශාල කාලයක මුදල් අවශ්‍යතාවයකට. ඔවුන්ගේ වාසනාවට, ගෙවීමේ ණයක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි දෙයක් විය හැකිය.

මුදල් මාර්ගගත ණය සේවා ශ්‍රී ලංකාව

ණය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ කාටද

ඔබට ණයක් ලබාගත හැක්කේ:

 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක්, වයස අවුරුදු 21-65 සහ වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් ඇත
 • ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත
 • ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය අවහිර කර නැත

ඔබ දැනටමත් ඔබේ පළමු ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා අවසන් වූ පසු ඔබට අපගේ ක්ෂණික ණය ලබා ගත හැක. අපගේ වාරික ණය ලබා ගත හැක්කේ නැවත නැවත ණය ගන්නන්ට පමණි.

අවශ්‍යතා මොනවාද

අපට අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් පමණි - NIC. අපගේ හදිසි මුදල් ණය ලබා ගත හැක්කේ නැවත නැවත ණය ගැණුම්කරුවන්ට පමණි, ඔබ දැනටමත් නැවත නැවත ණය ගැණුම්කරුවෙකු නම්, එය තවදුරටත් අවශ්‍ය නම් මිස ඔබට කිසිදු ලියකියවිලි සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ වලංගු කිරීම. නැවත නැවත ණය ගන්නන් ස්වයංක්‍රීයව අනුමත කළ හැක.

ඔබට රැකියාවක් සහ චෙක්පත් ගිණුමක් ඇති තාක්, ඔබට ගෙවීම් ණයක් ලබා ගත හැක. මෙම ක්රියාවලිය ඉතා සරල වන අතර ගනුදෙනුවේ දෙපස සුළු උත්සාහයක් අවශ්ය වේ. ඉක්මන් ණය ලබා දෙන ස්ථානයක් සොයා ගැනීම පහසුයි - එය මුදල් ණය සේවා වේ. අන්තර්ජාලයේ ඉක්මන් බැල්මක් ඔබට අවශ්ය සියලු තොරතුරු ලබා දිය යුතුය. ඔබ ළඟම ස්ථානය සොයාගත් පසු, ඔබගේ චෙක් පොත ගෙන ඒමට කාලය පැමිණ ඇත.

ඔබට හොඳ වැටුපක් ලැබෙන රැකියාවක් ඔබට ඇති නිසා, ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම මුදලක් සඳහා ණය අයදුම්පතක් පුරවා ණය දෙන ඔන්ලයින් ණය සමාගමකට සබැඳිව ඉදිරිපත් කරන්න. මෝටර් රථ ගැටලුවක් හෝ අනපේක්ෂිත වෛද්‍ය බිල්පතක් වැනි හදිසි අවස්ථාවක් ඇති කෙනෙකුට මෙය හොඳ විකල්පයකි. ඔබට අවසානයේ එම ණය ගෙවීමට හැකි වනු ඇත, නමුත් ඔබට දැනට පොඩි උදව්වක් අවශ්‍යයි.

ඇයි Gost Finance Sri Lanka?


24/7 සහාය
ඔබගේ මුල්‍ය ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට 24/7 ඕනෑම තැනක අපගේ සේවාව ලබා ගත හැක

ඕනෑම ආදායම් මට්ටමක්
ඕනෑම ආදායමක් සහ අවම ලියකියවිලි සහිත පුද්ගලයින් සඳහා අපි ණය සහතික කරමු

යෙදුම් වේගය
අයදුම්පත් මාර්ගගතව ඉදිරිපත් කරන අතර විනාඩි 15-20 කට වඩා ගත නොවේ

0% පොලී අනුපාතය
පළමු වරට ණයක් සඳහා අයදුම් කරන විට, ඔබට 0.01% ක ණයක් ලබා ගත හැකිය!

පුද්ගලයෙකුට පහසු ඔන්ලයින් ණයක් අවශ්‍ය වීමට බොහෝ හේතු තිබේ. ඔන්ලයින් මුදල් ණයට ගැනීමට ඔබට කුඩා ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදු වුවද, ඔබට එය ඇත්ත වශයෙන්ම තිබේ නම් උපකාරය ඇති බව දැන ගැනීම සතුටක්. ඔබට මුදල් ණයට දීමට ඥාතීන් හෝ මිතුරන් මත රඳා නොසිටින්න. බැංකු ණය දෙන්නන්ගේ ගෞරවය ලබා ගැනීම සඳහා පිළිගත හැකි මට්ටමකට ඔබේ ණය ගොඩනඟා ගැනීමට ඔබට කාලය නොමැති වුවද, ඔබට විශ්වාසදායක විකල්පයක් තිබේ.

ඉක්මන් මුදල් ණය ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාව කෙටි කාලීන මුදල් සඳහා විශිෂ්ට මූලාශ්‍ර වේ, නමුත් ඒවා ණය සඳහා දිගුකාලීන විසඳුමක් නොවිය යුතුය. කෙටි කාලීනව ණයෙන් මිදීමට ඒවා ඔබට උපකාර කළත්, ජීවිතය හා බැඳුණු දිගු කාලීන අරගලවලින් ඔබව රඳවා ගැනීමට ගෙවන ණය මත යැපීම බුද්ධිමත් නොවේ. ඔබට කුඩා මුදල් බැඳීමක් තිබේ නම්, මෙම විකල්පය භාවිතා කිරීමට පසුබට නොවන්න.