ශ්‍රී ලංකාව: ආර්ථික අර්බුදය - ආණ්ඩු දෙකක සංසන්දනය (2016-2022)

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට දැඩි විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින්නේ සංචිත පහත වැටීම, විශාල මිල ඉහළ යාමක් සහ ආනයන සඳහා ගෙවීමට ඩොලර් නොමැතිකම හේතුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සියල්ලේම පාහේ හිඟයකට ය.

අමතරව, ඩීසල් හිඟය රටේ විදුලි උත්පාදනයට බලපා ඇති අතර එය පැය හතරකට වැඩි කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට හේතු විය.

මාර්තු. 09: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් බැංකුකරුවන් සමඟ පැවති රැස්වීමකදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල පාවෙන බව නිවේදනය කළේය.

උද්ධමනය අනුපාතිකය (වසරෙන් වසරට)

උද්ධමන අනුපාතය (වසරෙන් වසර)

GDP වර්ධනය

GDP Growth

ඇමරිකානු ඩොලර් වලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල

ඇමරිකානු ඩොලර් වලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල

 නිල සංචිත වත්කම් (US$mn)

 නිල සංචිත වත්කම් (US$mn)

ඉන්ධන සහ ගෑස්:  මිල (1L/Rs.)

ඩීසල්: මිල 2016-2022

ශ්‍රී ලංකා ඩීසල් මිල 2016-2022

පෙට්‍රල්: මිල 2016-2022

ශ්‍රී ලංකා පෙට්‍රල් මිල 2016-2022

ඩීසල්: මිල 2016-2022

ශ්‍රී ලංකා ගෑස් මිල 2016-2022

භූමිතෙල්: මිල 2016-2022

ශ්‍රී ලංකා භූමිතෙල් මිල 2016-2022

 ඉන්ධන සහ ගෑස්: මිල 2016-2022

ඉන්ධන සහ ගෑස්

වත්මන් රජය

යහපාලන රජය

2016

2018

2020

2022

Petrol

117

125

137

254

Diesel

95

101

111

176

Kerosene

44

70

77

87

Gas

1,321

1,733

1,493

2,675

අත්‍යවශ්‍ය අයිතම: මිල (කිලෝග්‍රෑමයකට රු. 1L)

Balaya: මිල 2016-2022

Balaya Price 2016-2022 Sri Lanka

Beans: මිල 2016-2022

Beans Price 2016-2022 Sri Lanka

Brinjals: මිල 2016-2022

Brinjals Price 2016-2022 Sri Lanka

Cabbage: මිල 2016-2022

Cabbage Price 2016-2022 Sri Lanka

Carrot: මිල 2016-2022

Carrot Price 2016-2022 Sri Lanka

Coconut: මිල 2016-2022

Coconut Price 2016-2022 Sri Lanka

Coconut Oil: මිල 2016-2022

Coconut Oil Price 2016-2022 Sri Lanka

Dhal: මිල 2016-2022

Dhal Price 2016-2022 Sri Lanka

Eggs: මිල 2016-2022

Eggs Price 2016-2022 Sri Lanka

Kekulu (Red/White): මිල 2016-2022

Kekulu ((Red/White) Price 2016-2022 Sri Lanka

Milk Powder 400G: මිල 2016-2022

Milk Powder 400G Price 2016-2022 Sri Lanka

Nadu: මිල 2016-2022

Nadu Price 2016-2022 Sri Lanka

Onion Big (Imported): මිල 2016-2022

Onion Big (Imported) Price 2016-2022 Sri Lanka

Potato (Local): මිල 2016-2022

Potato (Local) Price 2016-2022 Sri Lanka

Rice (Samba): මිල 2016-2022

Rice (Samba) Price 2016-2022 Sri Lanka

Sprats: මිල 2016-2022

Sprats Price 2016-2022 Sri Lanka

Sugar: මිල 2016-2022

Sugar Price 2016-2022 Sri Lanka

Thalapath: මිල 2016-2022

Thalapath Price 2016-2022 Sri Lanka

Wheat Flour: මිල 2016-2022

Wheat Flour Price 2016-2022 Sri Lanka

Essential Items: මිල 2016-2022

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ

Current Goverment

Yahapalana Goverment

2016

2018

2020

2022

Rice (Samba)

80

92

127

190

Dhal

169

127

180

420

Sugar

95

110

125

189

Carrot

77

69

200

260

Eggs

12

13

17

30

Kekulu (Red/White)

68

74

97

188

Potato (Local)

129

109

270

210

Coconut Oil

280

360

480

870

Beans

195

120

240

280

Sprats

490

500

850

1200

Onion Big (Imported)

85

88

180

180

Milk Powder 400G

325

337

380

790

Brinjals

79

101

160

280

Thalapath

708

720

720

1480

Nadu

82

75

107

195

Coconut

52

71

85

90

Wheat Flour

89

91

90

170

Cabbage

77

64

80

160

Balaya

380

368

560

560

Fruits: Price (Rs. per kg)

Apple: price 2016-2022

Apple Price 2016-2022 Sri Lanka

Grapes: price 2016-2022

Grapes Price 2016-2022 Sri Lanka

Orange: price 2016-2022

Apple Price 2016-2022 Sri Lanka

Papaw: price 2016-2022

Apple Price 2016-2022 Sri Lanka

Pineapple: price 2016-2022

Apple Price 2016-2022 Sri Lanka

Fruits: price 2016-2022

Fruits

Current Goverment

Yahapalana Goverment

2016

2018

2020

2022

Apple

60

65

48

180

Grapes

780

815

1100

1570

Orange

50

35

48

110

Papaw

70

165

180

180

Pineapple

160

150

180

320

Bus Fare

Bus Fare Sri Lanka Price 2016-2022

2016 වසරේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක් මිලදී ගැනීමට වැය වූ මුළු මුදල

Yahapalana Government headed by President Maithripala Sirisena

 

Yahapalana Government headed by President Maithripala Sirisena

Product

Rs.

Rice (1kg)

80.00

Sugar (1kg)

95.00

Dhal (1kg)

169.00

Potato (1kg)

129.00

Big Onion(lkg)

85.00

Coconut 01

52.00

Milk pkt.(400g)

325.00

Chicken (1kg)

380.00

Coconut oil (1L)

280.00

Wheat flour(1kg)

89.00

Turmeric (1kg)

1,000.00

Bread (1)

55.00

Cas (1)

1,321.00

Petrol (1L)

117.00

Total

4,177.00

2022 දී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක් මිලදී ගැනීමට සම්පූර්ණ වියදම

Current Government headed by President Gotabaya Rajapak

Current Government headed by President Gotabaya Rajapak

Product

Rs.

Rice (1kg)

190.00

Sugar (1kg)

189.00

Dhal (1kg)

420.00

Potato (1kg)

210.00

Big Onion (1kg)

180.00

Coconut (01)

90.00

Milk pkt (400g)

790.00

Chicken (1kg)

900.00

Coconut oil (1L)

870.00

Wheat flour (1kg)

170.00

Turmeric (1kg)

4,000.00

Bread (1)

110.00

Cas (1)

2,675.00

Petrol (1L)

254.00

Total

11,048.00

Sri Lanka: සංචාරක පැමිණීම් 2016-2022

Sri Lanka: Tourist Arrivals 2016-2022

වත්මන් රජය විසින් අත්හිටුවන ලද ව්‍යාපෘති

  • මාලබේ සිට කොටුව දක්වා, සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය (LRT). ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.85 කි. ජපාන රජය 2020 සිට කොටස් පහකින් මුදල් ලබා දීමට එකඟ විය. ව්‍යාපෘතිය 2025 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. එය සිදු කළේ නම් මාලඹේ සිට කොටුව දක්වා ගමන් කිරීමට ඇස්තමේන්තුගත කාලය විනාඩි 32 කි. ඇස්තමේන්තුගත ටිකට් මිල රු. 100
  • කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 662 කි. ව්‍යාපෘතිය 2025 වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. හෝමාගම සිට ඇස්තමේන්තුගත ගමන් කාලය විනාඩි 42 කි. ආසන්න වශයෙන් පැයක ගමන් කාලය ඉතිරි කිරීම.
  • AFD අරමුදල් නාගරික වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය වූයේ කුරුණෑගල, දඹුල්ල, ත්‍රිකුණාමලය සහ රත්නපුර යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමයි. ව්‍යාපෘති වටිනාකම US$ 300mn
  • ද්විතියික නගර 25 ක් වැඩිදියුණු කිරීම. මෙය පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණි. ව්‍යාපෘති වටිනාකම US$ 250mn.
  • MCC. එක්සත් ජනපදයේ මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (MCC) ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480 ක සංයුක්ත ගිවිසුම අත්හිටුවීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.
  • පිටකොටුව බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය
  • මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
  • මහනුවර බහු මාදිලි මධ්‍යස්ථානය ද මන්දගාමී විය.

Sources: Central Bank/ Department Of Census And Statistics/ News Reports

By Pethum Bandara ©DM GraphicDesk

Download PDF