பணக்கடன் 24 இலங்கை ᐈ அவசரம், ஆன்லைன், உடனடி

இலங்கையில் மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதங்களுடன் ஆன்லைனில் விரைவான பணக் கடன்கள் ✓ரூ.50000 வரை உடனடி கடன்கள் ✓விரைவு பணத்திற்கான சிறந்த கடன் வழங்குபவர்கள் ✓எளிதான ஒப்புதல்

கடன்தொகை

+

கடன் காலம்

+

தகவலின் உண்மைத்தன்மை: 03.03.2023 07:00 | இலங்கை கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து கடனுக்கான விலைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய தகவல்கள் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளால் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது பொது ஆதாரங்களில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. வங்கி அல்லது கடன் நிறுவனத்தின் கிளைகளை அழைப்பதன் மூலம் விதிமுறைகளையும் கட்டணங்களையும் சரிபார்க்கவும்.

Lotus Loan ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • விமர்சனங்கள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.91

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

450Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1500-வரை40000 Rs.

மீண்டும் கடன்

40000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.03 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 182 நாட்கள்
வயது: 22-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.30000 + 122 நாட்கள்+ Rs.18,274 [வட்டி விகிதம்] = Rs.48,274 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.15,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Robocash ᐈ உடனடி பணக் கடன்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.75

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

1950Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை25000 Rs.

மீண்டும் கடன்

60000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.13 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 21-65 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.50000 + 180 நாட்கள்+ Rs.3,688 [வட்டி விகிதம்] = Rs.53,688 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ நீங்கள் எவ்வளவு திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும்;
+ 4 நிமிடங்களில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.50,000 வரை பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.25000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
LoanMe - வெறும் 15 நிமிடங்களில் Rs.50000 வரை கடன் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

8000-வரை18000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.25000 + 180 நாட்கள்+ Rs.15,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.40,500 [மொத்த கட்டணம்:]

loanme sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
OnCredit ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★☆ 4

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

3-வரை183 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-16%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 121 நாட்கள்+ Rs.3,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.8,600 [மொத்த கட்டணம்:]

oncredit sri lanka loan

நன்மை:
+ பாதுகாப்பான வழிகள் மூலம் மட்டுமே கடன்களை வழங்குவதற்கான எளிய விதிமுறைகள்;
+ வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் ஆன்லைனில் கடன்களை விரைவாக வழங்குதல்;
+ மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் இல்லை, தொகையின் தேர்வில் அதிகபட்ச வெளிப்படைத்தன்மை, கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் தேதி மற்றும் தேதி;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
FastRupee ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.64

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1000-வரை15000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 183 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 90 நாட்கள்+ Rs.4,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.9,500 [மொத்த கட்டணம்:]

fastrupee sri lanka loans

நன்மை:
+ சரியான ஐடி மட்டுமே தேவை;
+ பிணையம் இல்லை, ஊதியச் சீட்டுகள் அல்லது பில்லிங் சான்றுகள் இல்லை;
+ உங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துங்கள் மற்றும் உங்கள் அடுத்த கடன்களில் 50,000 ரூபாய் வரை பெறுங்கள்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
CashX ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.7

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

10-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5000 + 10 நாட்கள்+ Rs.750 [வட்டி விகிதம்] = Rs.5,750 [மொத்த கட்டணம்:]

cashx sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Fino ᐈ 100000 LKR வரை எதிர்பாராத செலவுகளை ஈடுசெய்ய விரைவில் ஆன்லைன் கடனைப் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

900Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

3000-வரை20000 Rs.

மீண்டும் கடன்

100000 Rs.

கால

1-வரை120 நாட்களில்

விகிதம்

0.06 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 120 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.20000 + 30 நாட்கள்+ Rs.9,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.29,600 [மொத்த கட்டணம்:]

fino lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.3,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்

ரொக்கக் கடன் என்றால் என்ன?

இன்று நான் உடனடி பணக் கடனைப் பெற முடியுமா என்று நீங்கள் யோசித்தால், நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம் - ஆம்! கோஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் ஸ்ரீலங்கா உங்களுக்கு விரைவாக பணத்தைப் பெற உதவும், ஏனெனில் பணக் கடன் நிதியைப் பெறுவதற்கான விரைவான வழியாகும். எங்களுடைய சேவையானது இப்போது உங்களுக்கு உதவுவதோடு உங்களுக்கு பணக் கடனையும் வழங்க முடியும். மேலும் ஆன்லைன் வங்கிக்கான அணுகல் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு விரைவாகவும் எளிதாகவும் பணத்தை மாற்ற அனுமதிக்கும். கோஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் என்பது நிதித்துறையில் ஒரு நவீன தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ஆகும், இது பணக் கடனைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை வசதியாகவும் எளிமையாகவும் மாற்றும். எனவே நீங்கள் கமிஷன்கள், தொந்தரவுகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் கடன் பெறலாம். வெறும் 5 நிமிடங்களில் ஆன்லைன் கடன் விண்ணப்பம் முற்றிலும் ரகசியமானது.

எதிர்பாராத நிதி நிலைமையில் தங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள், தங்களுக்கு ஒரு சிறிய தொகை மற்றும் உடனடிப் பணம் தேவை என்பதை உணர்ந்துள்ளனர். அவசரநிலைகள் வேறுபட்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் வாஷிங் மெஷின் அல்லது காரில் எதிர்பாராத பழுதுகள், உங்கள் வீட்டை அவசரமாகப் பழுதுபார்த்தல் அல்லது தாமதமான பில்களை செலுத்துதல்.

ஒரு வங்கியிலிருந்து நிலையான தனிப்பட்ட கடனை எடுக்க நீங்கள் முடிவு செய்தால், பல வங்கிகள் குறைந்தபட்ச கடன் தொகையாக ரூ. 100000 மேலும் செயல்முறையே பொதுவாக அதிக நேரம் எடுக்கும், இது உங்களுக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டால் மிகவும் சிரமமாக இருக்கும்.

இலங்கையில் பணக் கடன்கள் என்பது ஒரு கடன் வழங்குபவருக்கும் ரொக்கத்தை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக கடன் வாங்குபவருக்கும் இடையிலான கடன் ஒப்பந்தமாகும். இதையொட்டி, கடன் வாங்கியவர், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதியில் ஆன்லைன் கடனின் தொடக்கத் தொகைக்கு வட்டியைச் செலுத்த உறுதியளிக்கிறார். Gost Finance Sri Lanka இல், நாங்கள் இன்று இலங்கையில் அவசர பணக் கடனை வழங்க முடியும். உங்கள் நிதிச் சிக்கல்களைத் தீர்த்து, விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதே நாளில் உங்கள் கணக்கில் பணத்தைப் பெறுவீர்கள்.

பொதுவாக, இலங்கையில் இத்தகைய எளிதான பணக் கடன்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்பற்றவை. கடனாளியின் வீடு அல்லது கார் - கடனை ஆதரிக்க இந்த கடனில் பிணை இல்லை என்பதால், கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் கொடுப்பதில் அதிக ஆபத்து உள்ளது என்பதே இதன் பொருள். எனவே, ஆன்லைனில் விரைவான பணக் கடன்களை வழங்குபவர்கள், நீங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியும் என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும், இதனால் எதிர்காலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது.

கடனளிப்பவரின் ஆன்லைன் பணக் கடன்கள் வங்கியுடன் ஒப்பிடும்போது உயர்த்தப்பட்ட விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் வேறு சில வகையான கடன்களை விட அதிக விலை கொண்டதாக இருக்கலாம். ஆனால் கிரெடிட் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு அல்லது நிலையான கமிஷனுடன் ஓவர் டிராஃப்டைப் பயன்படுத்த விரும்பாதவர்களுக்கு இத்தகைய கடன் சிறந்தது.

இன்றைய ஃபாஸ்ட் ரொக்கக் கடன்கள், தங்கள் கடன் வரம்பை அதிகரிப்பதற்காக வங்கியில் விண்ணப்பிப்பதற்கான நேரத்தைச் செலவழிக்கத் தயாராக இல்லாத கடன் வாங்குபவர்களை ஈர்க்கலாம். எனவே, உங்களுக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டால், உங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ரொக்கக் கடன் சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்!

விரைவு பணக் கடன்களின் நேர்மறையான அம்சங்களைக் கவனியுங்கள்:

 1. குறைந்தபட்ச ஆவணங்கள் தேவை
 2. ஒப்பீட்டளவில் மதிப்பு குறைவாக உள்ளது
 3. விரைவான ஒப்புதல் கடன்கள்
 4. இணை தேவையில்லை
 5. குறுகிய திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்
 6. அதிக வட்டி

ஒரு ரொக்கக் கடன் என்பது மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையாகும். இது பொதுவாக ஒரு சிறிய தொகையாகும், இது வட்டியுடன் குறுகிய காலத்தில் திருப்பிச் செலுத்தப்படும். ஒரு விதியாக, அத்தகைய கடன் பல வாரங்கள் அல்லது மாதங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அத்தகைய உடனடி பணக் கடன்கள் பாதுகாப்பற்ற கடன்கள். இதன் பொருள் கடன் வாங்கியவர் பிணையில்லாமல் தேவையான தொகையை கடனில் பெறுகிறார். எனவே, பிணையம் இல்லாத நிலையில், கடன் வழங்குபவர் அதிக வட்டி விகிதத்தைக் கேட்பார். எனவே, உங்களுக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்படும் சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தால், அதை எடுக்க எங்கும் இல்லை என்றால், சோர்வடைய வேண்டாம்! நீங்கள் நிதி சிக்கலில் இருந்தால் வெட்கப்பட வேண்டாம். கடன் வாங்குவது நிதியைப் பெறுவதற்கான மிக விரைவான மற்றும் எளிதான தீர்வாக இருக்கும், குறிப்பாக உங்களிடம் அவசரகால நிதி இல்லை என்றால்.

cash loan

ஆன்லைனில் பணக் கடன்கள்: நான் எப்போது பணக் கடனை எடுக்க வேண்டும்?

தனிப்பட்ட பணக் கடன்களின் முக்கிய நன்மை எதிர்பாராத செலவுகள் அல்லது செலவுகளுடன் தொடர்புடைய பணப் பிரச்சினைகளுக்கு விரைவான தீர்வு. பேடே லோன் எடுக்க விரும்புவோருக்கு இத்தகைய கடன் வசதியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்று விரைவான பணக் கடன்கள் தேவைப்பட்டால், உங்கள் கார் பழுதடைந்துள்ளதாலும், பழுதுபார்க்க பணம் இல்லாததாலும் அல்லது அதைத் தீர்க்க உங்களுக்கு பணக் கடன் தேவை மற்ற முக்கிய பிரச்சனைகள், எங்கள் இணையதளம் Gost Finance Sri Lanka உங்களுக்கு உதவ முடியும்.

பணப்பற்றாக்குறை காரணமாக உங்களால் வேலைக்குச் செல்லவோ அல்லது சாதாரண வாழ்க்கையை வாழவோ முடியாவிட்டால், உடனடி பணக் கடன்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், இது நிதிக்கான அணுகலை வழங்கும், இதனால் நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்குத் திரும்பலாம் மற்றும் பணம் தேவையில்லை. .

ஆன்லைன் உடனடி பணக் கடன்கள் எந்த ஒரு முறை செலவினங்களையும் செலுத்த உதவும். எடுத்துக்காட்டாக, வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்க முடிவுசெய்து, ஒரே நேரத்தில் பணம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, பல மாதங்களுக்குப் பணம் செலுத்துவதற்குப் பணத் தவணைக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, இன்று பணக் கடனைத் தேர்ந்தெடுப்பது பணப் பற்றாக்குறையுடன் எதிர்பாராத சூழ்நிலையைத் தீர்க்கும்.

இப்போது பலர் ரொக்கக் கடனைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், இப்போது உங்களுக்குத் தேவையான தொகையை மட்டுமே நீங்கள் கடன் வாங்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்! உங்கள் பிரச்சினையை இப்போதும் விரைவாகவும் தீர்ப்பீர்கள் என்பதற்கான உத்தரவாதத்தை இது வழங்கும். சரி, நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக கடன் வாங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக வட்டி வடிவில் திருப்பித் தர வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

எனவே, விண்ணப்பிக்கும் முன், எதிர்காலக் கடனுக்கான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் முழுமையாகப் படித்து, பணக் கடனை உங்களால் வாங்க முடியுமா என்பதை நீங்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். எங்கள் உதவிக்குறிப்புகள் விரைவாக பணத்தை கடன் வாங்க உதவும் என்று நம்புகிறோம். நீங்கள் விரைவான ஆன்லைனில் எளிதான பணக் கடன்களுக்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

உங்களுக்கு இன்று அவசரமாக பணம் தேவைப்படும்போது பணக் கடனைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் தனிநபர் கடன் பெறுவது உங்களுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கும். எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காரணம் செல்லுபடியாகும், அற்பமானது அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Gost Finance Sri Lanka எங்களின் கடன் தேர்வுச் சேவைக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது, அதனால் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரைத் தொடர்பு கொள்ளாமல், அவர்களிடம் பணத்தைக் கடனாகக் கேட்டு, நீங்கள் கடினமான நிதி நிலையில் இருப்பதை யாரும் அறிய மாட்டார்கள்.

cash loan

எனது பணக் கடனை எதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்?

நீங்கள் விரும்பும் எந்த நோக்கத்திற்கும் பணக் கடனைப் பயன்படுத்தலாம். ஆன்லைனில் முறையான விரைவான பணக் கடன்களை எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம். பொதுவாக பின்வரும் காரணங்களுக்காக மக்கள் கடன் வாங்குகிறார்கள்:

 • நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினர் விடுமுறை கொண்டாடுகிறார்கள், பரிசுக்கு உங்களிடம் பணம் இல்லை
 • நிறுத்த முடியாத உங்கள் சொத்தின் பழுதுகள் (மின்சார அல்லது பிளம்பிங் பிரச்சனைகள், கசிவு கூரைகள் போன்றவை)
 • பல்வேறு எதிர்பாராத அவசரச் சூழ்நிலைகள்
 • நிலுவையில் உள்ள பயன்பாட்டு பில்களை செலுத்துங்கள்
 • கார் அல்லது மோட்டார் சைக்கிள் பழுதடைந்துள்ளது மற்றும் பழுதுபார்க்க பணம் தேவை
 • புதிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குதல்
 • ஸ்மார்ட்ஃபோன் அல்லது டேப்லெட்டை வாங்குதல்
 • உடைந்த பொருளைப் பழுதுபார்த்தல்
 • திருமணத்திற்கான கடன்

நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதியது போல், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் நீங்கள் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்! முக்கிய நிபந்தனை என்னவென்றால், திட்டமிடப்பட்ட கட்டணங்களை சரியான நேரத்தில் செய்ய வேண்டியது அவசியம். உங்களுக்கு பணத்தில் சிறிய பிரச்சனை ஏற்படும் போது, ​​விரைவான பண கடன்கள் கடினமான காலங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Gost Finance Loans

Gost Finance Sri Lanka இலிருந்து பணக் கடனை எவ்வாறு பெறுவது?

உடனடி பணக் கடனைப் பெறுவது மிகவும் எளிதானது. இதைச் செய்ய, எங்கள் கூட்டாளர்களிடமிருந்து கடனுக்கான முன்மொழியப்பட்ட நிபந்தனைகளை நீங்கள் படித்து உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். எங்கள் இணையதளத்தில், கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் பல்வேறு வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் முறைகளுடன் உடனடி கடன் வழங்கும் சேவைகளை வழங்குகின்றன. கடன் வழங்குபவரைத் தேர்வுசெய்ய நீங்கள் தேர்வுசெய்ததும், தளத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பி தேவையான தகவல் மற்றும் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும். முழு விண்ணப்ப செயல்முறையும் ஆன்லைனில் நடைபெறுகிறது, இது உங்களுக்கு அதிகபட்ச வசதியையும் அணுகலையும் எளிதாக்குகிறது. நீங்கள் எங்கும் சென்று செல்ல வேண்டியதில்லை. நீங்கள் படுக்கையில் உட்கார்ந்து, வீட்டில் விண்ணப்பிக்கலாம். கடன் வழங்குபவர் உங்கள் விண்ணப்பத்தை மதிப்பீடு செய்து கடன் முடிவை எடுப்பார். விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, கடனில் நேர்மறையான முடிவு எடுக்கப்பட்டால், மிகக் குறுகிய காலத்தில் பணம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இது ஒன்றும் கடினம் அல்ல என்பதை ஒப்புக்கொள்!

உடனடி பணக் கடனைப் பெற நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நாங்கள் கூறியது போல், பணக் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான உண்மையான செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது, ஆனால் உங்களிடமிருந்து குறைந்தபட்ச படிகள் தேவை.

வழக்கமாக, கடன் வழங்குபவர்கள் பின்வரும் கோரிக்கைகளை வைக்கின்றனர்:

 1. கடன் வாங்குபவர் 18 அல்லது 21 வயதுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்
 2. கடன் வாங்கியவருக்கு வழக்கமான வருமான ஆதாரம் இருக்க வேண்டும்
 3. பணச் சீட்டு அல்லது வருமானச் சான்று வழங்கத் தேவையில்லை
 4. மொபைல் ஃபோன் எண் கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 5. உங்கள் தேசிய அடையாளத்தின் புகைப்படம்.
 6. உங்கள் புகைப்படம் (செல்ஃபி கூட செய்யும்) மற்றும்

இந்தத் தகவலைப் பெற்ற பிறகு, நிறுவனத்தின் மேலாளர் உங்களை தொலைபேசியில் அழைப்பதன் மூலம் அதைச் சரிபார்த்து, உங்கள் கடன் வரலாற்றைப் படித்த பிறகு, கடனை வழங்கலாமா வேண்டாமா என்ற முடிவை உங்களுக்கு வழங்குவார். உங்கள் கடன் வரலாறு நிறுவனத்தை திருப்திப்படுத்தினால், உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, நீங்கள் பணத்தைப் பெறுவீர்கள்.

Lender Loans

சிறந்த பணம்-கடன் வழங்குபவரைத் தேர்ந்தெடுப்பது

தற்போது, சிறிய பணக் கடன்களை வழங்கத் தயாராக உள்ள பல்வேறு கடன் நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இத்தகைய பெரிய தேர்வு பல கடன் வாங்குபவர்களுக்கு சிறந்த கடனளிப்பவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதை கடினமாக்குகிறது. கடன் வழங்குபவர்களில் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல, அதே சேவைகளை வழங்கும் தனியார் மற்றும் உரிமம் பெற்ற கடன் நிறுவனங்களும் அடங்கும். கடன் வழங்கும் சந்தையில் உரிமம் பெறாத, பதிவுசெய்யப்படாத தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் கொள்ளையடிக்கும் கடன் வழங்கும் சேவைகளை வழங்கும் தனிநபர்கள் உள்ளனர் - கந்து வட்டிக்காரர்கள். அவர்கள் சிறப்பு வட்டி விகிதங்களை வசூலிப்பதால், சட்ட விரோதமான கடன் வசூல் முறைகளைப் பயன்படுத்துவதால், அவற்றை எல்லா விலையிலும் தவிர்க்குமாறு நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.

கடன் வழங்குபவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கடன் வாங்குபவர் என்ன கவனம் செலுத்த வேண்டும்:

 • உரிமம். சட்டப்பூர்வமாக செயல்படும் கடன் வழங்குபவர்கள் இலங்கை மத்திய வங்கி
 • யினால் உரிமம் பெறுவார்கள்
 • பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம். சட்டப்பூர்வமாக செயல்படும் எந்தவொரு கடன் நிறுவனமும் கடன் நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
 • கிரெடிட் நிறுவனம் பற்றிய மதிப்புரைகள். சமூக வலைப்பின்னல்களில் கடன் வழங்குபவரின் குறிப்புகளைச் சரிபார்த்து வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகளைக் கேட்குமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். பலர் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை ஆன்லைனில் விட்டுவிடுகிறார்கள் மற்றும் நேர்மறையானவை அரிதானவை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எனவே நிஜ வாழ்க்கையில் உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களிடமிருந்து சான்றுகளைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.
 • விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள். அனைத்து நிபந்தனைகளும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும். நீங்கள் கையொப்பமிடுவதற்கு முன் நீங்கள் படித்த விதிமுறைகளை ஏற்கும்படி கேட்காத கடன் வழங்குநரைத் தவிர்க்கவும்.
 • கடன் வட்டி விகிதங்கள். குறைந்த வட்டி விகிதத்தை வழங்கத் தயாராக இருக்கும் சிறந்த கடனளிப்பவரைக் கண்டுபிடித்து தேர்வு செய்ய முயற்சிக்கவும்.
 • சேவையைப் பயன்படுத்துவதற்கான வசதி. பணம் செலுத்துவது எவ்வளவு எளிது என்பதைப் பாருங்கள். அவர்களிடம் இருந்து எவ்வளவு விரைவாக தகவல் கிடைத்தது. திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தில் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், கடனின் விதிமுறைகளை சரிசெய்வதற்கான விருப்பங்கள் என்ன.

Cash Loans Personal Loans Woman

ரொக்கக் கடன்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்கள்

ரொக்கக் கடன்கள்

தனிப்பட்ட கடன்கள்

குறுகிய விண்ணப்ப செயலாக்க நேரம் நீண்ட விண்ணப்ப செயலாக்க நேரம்
கடனுக்கான குறைந்தபட்ச ஆவணங்கள் தேவை கடனுக்காக பல ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் தேவை
குறுகிய முதிர்வு குறுகிய மற்றும் நீண்ட முதிர்வு
கடன் வாங்குபவரிடமிருந்து பிணையம் தேவையில்லை வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில், கடன் வாங்கியவரிடமிருந்து பிணையம் தேவைப்படுகிறது
கடனுக்காக உத்தரவாதம் அளிப்பவர் தேவையில்லை வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு உத்தரவாததாரர் தேவை
சிறிய கடன் தொகை பெரிய கடன் கிடைக்கும்
அதிக வட்டி விகிதங்கள் குறைந்த வட்டி விகிதங்கள்
கடன் கொடுப்பவர் ஆபத்தைத் தாங்குகிறார் கடன் வாங்கியவர் ஆபத்தைச் சுமக்கிறார்

How to improve your chances of getting a loan

உங்கள் கடனைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது?

உங்களுக்கு கடனை வழங்குவதற்கு முன், எந்தவொரு கடனளிப்பவரும் உங்கள் கடன் வரலாற்றை ஆய்வு செய்து, உங்கள் செலுத்தும் திறனை மதிப்பிடுவார்கள். கடன் வழங்குபவர் உங்களை நம்ப முடியுமா மற்றும் உங்கள் கடனை முழுமையாக மற்றும் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்த முடியுமா என்பதில் ஆர்வமாக இருப்பார். உங்களிடம் மோசமான கடன் வரலாறு இருந்தால், நீங்கள் மறுக்கப்படலாம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்படலாம், ஆனால் தொடங்குவதற்கு சிறிய தொகைக்கு. ஆனால் கவலைப்படாதே! உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்து உங்களுக்கான சில குறிப்புகள் உள்ளன:

 • நீங்கள் ஒரு சிறிய தொகையை கடனாகப் பெற்று அதை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தலாம், இதன் மூலம் கடன் வழங்குபவருக்கு நீங்கள் நம்பகமானவராகவும், கடன் வரம்பை அதிகரிக்கவும் முடியும்.
 • உங்கள் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து கடன்களையும் மூடு. இது குறிப்பாக கிரெடிட் கார்டு கடனுக்கு பொருந்தும்.
 • உங்கள் கிரெடிட் வரலாற்றைச் சரிபார்த்து, நிலுவையில் உள்ள கட்டணங்களைச் செலுத்த முயற்சிக்கவும்.
 • உங்களிடம் ஏதேனும் தாமதப் பணம் இருந்தால், அவை ஒவ்வொன்றிலும் வழக்கமான குறைந்தபட்சப் பணம் செலுத்த முயற்சிக்கவும்.
 • உங்களுக்குக் கிடைக்கும் மொத்த கடன் வரம்பில் 30% மட்டுமே பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறோம்.

Angered girl looks at the phone

கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியாத நிலை போன்ற சூழ்நிலைக்கு யாரும் வருவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. ஆனால் உங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியாது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால் என்ன செய்வது? முதலில், நீங்கள் உங்கள் கடன் வழங்குபவரைத் தொடர்புகொண்டு அவர்களுடன் நிலைமையைப் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். உங்கள் கடனளிப்பவர் உங்களுக்காக ஒரு புதிய கட்டணத் திட்டத்தை உருவாக்கினால், நீங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியும். Lotus Loan, Fastrupee, OnCredit மற்றும் பிறர் சாத்தியமான கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு ஆதரவாக பணம் செலுத்தும் முறைகளை பேச்சுவார்த்தை நடத்த எப்போதும் தயாராக உள்ளனர்.

உங்கள் உடனடி ரொக்கக் கடனை உங்களால் முழுமையாகச் செலுத்த முடியாவிட்டால் என்ன ஆகும்? பெரும்பாலும், பின்வரும் நிகழ்வுகள் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கும்:

 1. நீங்கள் பணம் செலுத்துவதைத் தாமதப்படுத்தும் போது வட்டி விகிதம் மற்றும் தாமதக் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கும்.
 2. நிச்சயமாக, சிறிது நேரம் கழித்து, கடன் நிறுவனம் உங்கள் வழக்கை கடன் வசூல் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பும்; இந்த வசூல் முகமைகள் அதிக ஆக்ரோஷமான மற்றும் சில சமயங்களில் நெறிமுறையற்ற பணத்தை வசூலிக்கும் முறைகளை நாடலாம்.
 3. உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் குறையும், இது எதிர்காலத்தில் உங்கள் கடன்களையும் நிதியையும் பாதிக்கும்.
 4. இந்தச் செயல்முறையின் இறுதிக் கட்டம் ஒரு சப்போனாவில் முடிவடையும். பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்கள் இந்தப் பாதையில் செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள் என்றாலும், முடிந்தால் பணம் செலுத்துவதைப் பெற விரும்புகின்றனர் மற்றும் உங்களுக்கு கடன் மறுநிதியளிப்பு வழங்கலாம்

Instant cash loans

நிதிச் சிக்கலில் உள்ள அனைவருக்கும் உடனடி பணக் கடன்கள் சரியான தீர்வாகும். ஒரு கடனை ஒரு சாதாரண நிதி உதவியாக பார்க்கக்கூடாது என்பதை நினைவில் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். நிதி சிக்கல்களுக்கு வேறு தீர்வு இல்லாதபோது மட்டுமே நீங்கள் கடன் வாங்க வேண்டும்.

நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் குறுகிய கால ரொக்கக் கடன்களை எடுப்பதைக் கண்டால், உங்கள் மாதாந்திர செலவுகளை அவசரமாக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஒரு எதிர்பாராத கூடுதல் செலவு உங்கள் பலவீனமான நிதி நிலைமையை சரிவு நிலைக்கு கொண்டு வந்து உங்களைத் தள்ளாட வைக்கும். இது நிகழாமல் தடுக்க, நெருக்கடியான காலங்களில் உங்கள் பட்ஜெட்டை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது மற்றும் பின்னர் நிதி சிக்கல்கள் உங்களை பாதிக்காது.

fast easy loan online apply now

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: பணக் கடன்கள் ஆன்லைன்

❶ இலங்கையில் பணக் கடன்களை எவ்வாறு பெறுவது ❓

அனைத்து சலுகைகளையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். வழங்கப்பட்ட கடன் நிறுவனங்களில் சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க. நிதி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, கேள்வித்தாளின் துறைகளில் தகவல்களை நிரப்பவும். பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் கடனை வழங்குவதற்கான விதிகளை ஏற்கவும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, 1-15 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண் மற்றும்/அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு SMS செய்தியைப் பெறுவீர்கள், உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், விண்ணப்பத்தின் நிலையை தனிப்பட்ட கணக்கில் பார்க்கலாம். கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைக்கு பணம் மாற்றப்படும். உங்களுக்கு விருப்பமான பல திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப தயங்க வேண்டாம்.

❷ இலங்கையில் ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தும் பணக் கடன்கள் எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் ❓

கடன் நிறுவனங்களில் கடன் தொகை ரூ.1000 முதல் ரூ.60000 வரை 180 நாட்கள் வரை கிடைக்கும். முதல் விண்ணப்பத்தில், கடன் தொகை ரூ.30,000க்கு மேல் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 0.01% வீதம். இலங்கை வங்கிகளில் கடன் தொகை 1000LKR முதல் 100000 LKR வரை கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 0.12% வீதம்.

❸ இலங்கையில் இப்போது ஆன்லைனில் 24 பணக் கடன்களை யார் பெற முடியும் ❓

அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் நீங்கள் எந்த கடன் நிறுவனத்திடமிருந்தும் கடனைப் பெறலாம்: நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்; நீங்கள் இலங்கையின் குடிமகன்; உங்களிடம் வங்கி அட்டை அல்லது இலங்கை வங்கியில் நடப்புக் கணக்கு உள்ளது; உங்கள் மொபைல் எண் வேலை செய்கிறது; தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளீர்கள்.

❹ ரொக்கக் கடன்களை விரைவாக அனுமதிப்பது எப்படி? ❓

பணத்தைப் பெற 2 விருப்பங்கள் உள்ளன: ஆன்லைனில் கிரெடிட் கார்டு அல்லது நடப்புக் கணக்கு மற்றும் பணம் நிறுவனத்தின் கிளைகள். பெரும்பாலான நிதி நிறுவனங்கள் உங்கள் வங்கி அட்டைக்கு பணப் பரிமாற்றத்தை வழங்குகின்றன, ஆனால் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் எந்த ஏடிஎம்மிலும் பணம் எடுக்கலாம்.

❺ இலங்கையில் ஆன்லைனில் பணக் கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை ❓

ஆன்லைனில் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான ஆவணங்களின் தொகுப்பு மிகக் குறைவு. உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்: செல்லுபடியாகும் இலங்கை மொபைல் தொலைபேசி எண்ணை வைத்திருப்பவர்; செல்லுபடியாகும் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பவர்; இலங்கைக் குடியுரிமை அல்லது நிரந்தரக் குடியுரிமை; செல்லுபடியாகும் இலங்கை வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பவர்.

❻ பணக் கடன்களை எவ்வாறு திருப்பிச் செலுத்துவது ❓

There are 4 ways to repay a loan (payment methods):
 • பாங்க் கார்டைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் (விசா/மாஸ்டர்கார்டு) 24/7
 • நீங்கள் ஆன்லைன் கார்டு கட்டண முறை மூலம் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இது பாதுகாப்பானது, விரைவானது மற்றும் எளிதானது மற்றும் எந்த கமிஷனும் இல்லாமல்
 • வங்கி வைப்பு. உங்கள் இணைய வங்கியைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ATM/CDM இயந்திரங்கள்
 • மூலம்
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து கடன் நிறுவனங்களைப் பற்றிய அனைத்து தொடர்புத் தகவல்களும் எங்கள் இணையதளத்தில் உள்ளன. தகவலில் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, நிறுவனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழின் விவரங்கள், தேசிய நிதிச் சேவைகள் ஆணையத்தின் உரிமம், குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்ச கடன் காலம், ஆண்டு சதவீதம் மற்றும் உதாரணம் ஆகியவை அடங்கும். கடனுக்கான செலவைக் கணக்கிடுகிறது.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Also, this material is found by such requests on the Internet: cash money loans, cash back loans, cash panda loans, easypay cash loans, fast cash payday loans, cash installment loans, small cash loans online, cash one loans, weekend cash loans, little cash loans, 24 hour cash loans, fast and easy cash loans, cash loans instant approval, freedom cash loans, cash loans online instant approval, 247 cash loans, instant cash payday loans, cash float loans, qwik cash loans, free cash loans, short cash loans, private cash loans, quick cash loans weekend, ez cash loans online, doorstep cash loans, fast instant cash loans, fast money cash loans, quick instant cash loans, fast cash payday loans online

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support