இலங்கையில் இலகுவான கடன்கள் ஆன்லைனில் ᐈ இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்! விரைவு! வேகமாக!

எளிதான ஆன்லைன் கடன்களைப் பெறுங்கள்! இது விரைவானது மற்றும் எளிதானது. 7 நிமிடங்களில் ✓குறைந்த வட்டியில் ✓ஆவணங்கள் இல்லாமல் ✓மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் இல்லை!

கடன்தொகை

+

கடன் காலம்

+

தகவலின் உண்மைத்தன்மை: 03.03.2023 07:00 | இலங்கை கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து கடனுக்கான விலைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய தகவல்கள் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளால் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது பொது ஆதாரங்களில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. வங்கி அல்லது கடன் நிறுவனத்தின் கிளைகளை அழைப்பதன் மூலம் விதிமுறைகளையும் கட்டணங்களையும் சரிபார்க்கவும்.

Lotus Loan ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • விமர்சனங்கள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.91

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

450Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1500-வரை40000 Rs.

மீண்டும் கடன்

40000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.03 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 182 நாட்கள்
வயது: 22-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.30000 + 122 நாட்கள்+ Rs.18,274 [வட்டி விகிதம்] = Rs.48,274 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.15,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Robocash ᐈ உடனடி பணக் கடன்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.75

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

1950Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை25000 Rs.

மீண்டும் கடன்

60000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.13 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 21-65 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.50000 + 180 நாட்கள்+ Rs.3,688 [வட்டி விகிதம்] = Rs.53,688 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ நீங்கள் எவ்வளவு திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும்;
+ 4 நிமிடங்களில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.50,000 வரை பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.25000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
LoanMe - வெறும் 15 நிமிடங்களில் Rs.50000 வரை கடன் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

8000-வரை18000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.25000 + 180 நாட்கள்+ Rs.15,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.40,500 [மொத்த கட்டணம்:]

loanme sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
OnCredit ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★☆ 4

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

3-வரை183 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-16%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 121 நாட்கள்+ Rs.3,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.8,600 [மொத்த கட்டணம்:]

oncredit sri lanka loan

நன்மை:
+ பாதுகாப்பான வழிகள் மூலம் மட்டுமே கடன்களை வழங்குவதற்கான எளிய விதிமுறைகள்;
+ வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் ஆன்லைனில் கடன்களை விரைவாக வழங்குதல்;
+ மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் இல்லை, தொகையின் தேர்வில் அதிகபட்ச வெளிப்படைத்தன்மை, கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் தேதி மற்றும் தேதி;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
FastRupee ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.64

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1000-வரை15000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 183 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 90 நாட்கள்+ Rs.4,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.9,500 [மொத்த கட்டணம்:]

fastrupee sri lanka loans

நன்மை:
+ சரியான ஐடி மட்டுமே தேவை;
+ பிணையம் இல்லை, ஊதியச் சீட்டுகள் அல்லது பில்லிங் சான்றுகள் இல்லை;
+ உங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துங்கள் மற்றும் உங்கள் அடுத்த கடன்களில் 50,000 ரூபாய் வரை பெறுங்கள்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
CashX ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.7

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

10-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5000 + 10 நாட்கள்+ Rs.750 [வட்டி விகிதம்] = Rs.5,750 [மொத்த கட்டணம்:]

cashx sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Fino ᐈ 100000 LKR வரை எதிர்பாராத செலவுகளை ஈடுசெய்ய விரைவில் ஆன்லைன் கடனைப் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

900Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

3000-வரை20000 Rs.

மீண்டும் கடன்

100000 Rs.

கால

1-வரை120 நாட்களில்

விகிதம்

0.06 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 120 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.20000 + 30 நாட்கள்+ Rs.9,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.29,600 [மொத்த கட்டணம்:]

fino lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.3,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்

Easy Loans

எளிதான ஆன்லைன் கடன்கள்: பணத்தை நான் எதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்?

எங்கிருந்து அவசரமாக பணம் பெறுவது என்று யோசிக்கிறீர்களா? உங்கள் தலை சுழலும் போது கூட நீங்கள் அவசரமாக பணத்தைக் கண்டுபிடிக்கலாம், முதல் பார்வையில் நிலைமை பரிதாபகரமானதாகவும் நம்பிக்கையற்றதாகவும் தோன்றலாம். எங்களின் நம்பகமான கடன் வழங்குபவர்களுடன் ஆன்லைனில் விரைவான எளிதான கடன்களைப் பெறுங்கள். நீங்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை விரைவாகப் பெறக்கூடிய எளிதான ஒப்புதல் கடன்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம். சிறிதளவு சம்பளம் அவசரமாகத் தேவைப்பட்டால், மற்றும் நண்பர்கள் கடினமான சூழ்நிலையில் உதவத் தயாராக இல்லை என்றால், எங்கள் Gost Finance Sri Lanka சேவை மட்டுமே பிரச்சினைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வு. உங்களுக்கு விரைவாக பணம் தேவை என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். எளிதான கடன்கள் ஆன்லைன் ஒப்புதலில், உங்கள் தேவைகளுக்கு சரியான உடனடி கடனைக் கண்டுபிடிப்பதை நாங்கள் எளிதாக்குகிறோம். இன்றே ஆன்லைனில் எளிதாக பேடே லோன்களைப் பெறுங்கள். எளிதான கடன் நிறுவனத்துடன் இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்!

இப்போது நாடு கடினமான காலங்களில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கோவிட் 19 தொற்றுநோயால் பொருளாதாரத்தில் பல தொழில்கள் வீழ்ச்சியடைந்தன: விமானம் மற்றும் பயணம், சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல், இரவு வாழ்க்கை, வெளிநாட்டு வர்த்தகம் வீழ்ச்சி மற்றும் பல, இது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை பாதித்தது. இந்த நிகழ்வுகளால், பலரின் வருமானம் குறைந்துள்ளது, மேலும் ஒருவருக்கு வேலை இல்லாமல் உள்ளது. வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்துள்ளது. இவை அனைத்தும் விரைவான எளிதான கடன்கள் மிகவும் பிரபலமாகியுள்ளன. பெரும்பாலான மக்கள் கடன் வாங்கிய பணத்தை பின்வரும் செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்:

 • மருத்துவ பில்கள்
 • காலாவதியான பயன்பாட்டு பில்கள்
 • கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல்
 • வீட்டுப் பழுதுபார்ப்பு
 • கார் முறிவு
 • குடும்பத்திடம் பணம் கேட்பது

எளிதான கடன் வழங்குநர் உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அல்லது சிக்கலைத் தீர்க்க நீங்கள் மனதில் கொண்டுள்ள எந்தவொரு திட்டத்திலும் உங்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த பணத்தை எப்படி செலவிடுவது என்பது உங்களுடையது. இணையத்தில் "எனக்கு அருகில் உள்ள எளிதான கடன்கள்" என்று எழுதி, இலங்கையில் நல்ல கடன் நிலைமைகளுடன் சிறந்த சலுகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எங்கள் கூட்டாளர்களிடையே சாதகமான கடன் நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் சலுகையில் ஆர்வமாக இருந்தால், ஆன்லைனில் எளிதான கடன் விண்ணப்பத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!

How to get an easy loan now

இப்போது எளிதான கடனைப் பெறுவது எப்படி?

நீங்கள் அவசரமாக கடன் வாங்க வேண்டுமா? நீங்கள் எளிதாகவும் எளிமையாகவும் செய்யலாம். பணத்தை எங்கு பெறுவது, பல சேவை வழங்குநர்கள் மத்தியில் நம்பகமான கடன் வழங்குபவர்களை எங்கே கண்டுபிடிப்பது, மேலும் எளிதான கடன் இணையதளத்தை ஆராயவும் எங்கள் வல்லுநர்கள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். நாங்கள் பல வழிகளைப் பார்த்து, உங்களுக்கு மிகவும் வசதியானது எது என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம். இலங்கையில் மிகவும் பிரபலமான எளிதான கடன் விருப்பங்களைக் கவனியுங்கள்:

Credit cards. Overdrafts

கிரெடிட் கார்டுகள். ஓவர் டிராஃப்ட்ஸ்

கவனம் எடுத்து சேமிப்பதுதான் சரியான செயல்! உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படும் போது அத்தகைய இருப்பு நிதி ஒரு சிறந்த காப்பீடாக இருக்கும். கிரெடிட் கார்டு அல்லது ஓவர் டிராஃப்ட் - கிரெடிட் லைனைப் பயன்படுத்தி கூடுதல் இருப்பு செய்யலாம். உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் இது எளிது. ஆனால் கிரெடிட் கார்டுக்கும் ஓவர் டிராஃப்ட்

க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்

கிரெடிட் கார்டு என்பது வங்கியின் செலவில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் பணம் செலுத்த அனுமதிக்கும் கட்டண அட்டை ஆகும். டெபிட் கார்டுக்கு சம்பளம் மாற்றப்படும் வரை காத்திருக்காமல், திட்டமிடாமல் வாங்கும் போது வசதியாக இருக்கும் செலவினங்களுக்காக எப்போதும் கூடுதல் தொகையை வைத்திருப்பதை இது சாத்தியமாக்குகிறது.

ஓவர் டிராஃப்ட் என்பது குறுகிய கால வங்கிக் கடனின் ஒரு சிறப்பு வடிவமாகும், இது உங்கள் சோதனைக் கணக்கிலிருந்து கிடைக்கும் பணத்தை விட அதிகப் பணத்தைக் கழிக்க அனுமதிக்கிறது. வங்கி வாடிக்கையாளருக்கு தனது கணக்கு/கார்டில் இருந்து மீதித் தொகையை விட அதிகமான தொகையில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்தும் உரிமையை வழங்குகிறது. எளிமையான சொற்களில், ஓவர் டிராஃப்ட் என்பது டெபிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குறுகிய கால கடனாகும்.

கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆண்டுக் கட்டணம் உண்டு, ஆனால் ஓவர் டிராஃப்ட் வசதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்ல. கிரெடிட் கார்டைப் பெறுவது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது, அதே சமயம் எல்லோரும் ஓவர் டிராஃப்ட் வசதியைப் பயன்படுத்த முடியாது. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு மிக நீண்ட காலமாகத் திறக்கப்பட்டு வங்கியுடனான உறவுகளில் எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஓவர் டிராஃப்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

முடிவு: அவசரகாலத்தில், கடன் அட்டைகள் மற்றும் ஓவர் டிராஃப்ட்களைப் பயன்படுத்துவது இலங்கையில் வேகமான மற்றும் எளிதான தனிநபர் கடன்களைப் பெறுவதற்கான சிறந்த தேர்வாகும். பயன்படுத்தவும்.

Loan from family or friends

குடும்பம் அல்லது நண்பர்களிடமிருந்து கடன்

உறவினர்களிடமிருந்தோ நண்பர்களிடமிருந்தோ கடன் வாங்குவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடைசி காரியம். உங்களைப் பொறுத்தவரை, பணம் தேடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாதபோது நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினரிடமிருந்து கடன் வாங்குவது கடைசி விருப்பமாக இருக்க வேண்டும். நாம் ஏன் அப்படி நினைக்கிறோம் என்று பார்ப்போம்?

இது சமீபத்திய விருப்பம், உங்களிடம் சேமிப்பு, அவசர நிதி, கிரெடிட் கார்டு மற்றும் ஓவர் டிராஃப்ட் இல்லாதபோது, நீங்கள் எளிதாக விரைவான கடனைக் கேட்கலாம். உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் கடன் கொடுக்கத் தயாராக இருப்பீர்கள், திருப்பிச் செலுத்தும் செயல்முறை மிகவும் நெகிழ்வானதாக இருக்கும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம். தேவைப்பட்டால், எளிய வங்கிப் பரிமாற்றம், வங்கி அல்லது ஏடிஎம் மூலம் பணத்தைப் பெறலாம்.

இவ்வளவு எளிதான ரூபாய் கடனின் பாதகம் என்ன? உங்களின் நிதிப் பிரச்சனைகள் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் தெரிய வரும் என்பதே உண்மை. நீங்கள் எப்போதாவது உங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறினால், உங்கள் உறவு ஆபத்தில் இருக்கும். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ அல்லது நண்பர்களுக்கோ நிதிப் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், எனவே ஆன்லைன் கடனைக் கேட்பது உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை அவர்களால் முடியாத பட்சத்தில் கடினமான நிலைக்குத் தள்ளும். உனக்கு கடன் கொடுக்க. உறவினர்களிடமிருந்து கடன் வாங்குவதன் மூலம், அவர்களுடன் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எந்தவொரு உறவையும் நீங்கள் பணயம் வைக்கிறீர்கள்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள்! Gost Finance Sri Lanka - எளிதான கடன் பொருந்தும்!

Loan from a bank or financial company

வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து கடன்

நிதிச் சேமிப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றால், குடும்பம் அல்லது நண்பர்களிடம் கடன் வாங்குவது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றால், நீங்கள் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு கவனம் செலுத்துமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். அத்தகைய அமைப்புகளின் பணி முற்றிலும் உத்தியோகபூர்வமானது, அவற்றின் செயல்பாடுகள் அரசால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே நீங்கள் எளிதாக தனிநபர் கடனை பாதுகாப்பாக எடுக்கலாம்!

வங்கியில் கடனுக்காக விண்ணப்பிப்பதன் மூலம், நீங்கள் உகந்த வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் வெவ்வேறு திருப்பிச் செலுத்தும் திட்டங்களைப் பெறலாம். கூடுதலாக, வங்கிக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவது உங்கள் கிரெடிட் அறிக்கையை மேம்படுத்துகிறது, இது எதிர்காலத்தில் புதிய கடன்களைப் பெறுவதில் உங்களுக்கு பெரும் நன்மையைத் தரும்.

ஆனால் அத்தகைய எளிதான நிதிக் கடன்களில் தீமைகளும் உள்ளன. மேலும் மிக முக்கியமான விஷயம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மற்றும் பெறுவதற்கான செயல்முறையாகும். இது மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும், ஏனெனில் இதற்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆவணங்களைச் சேகரிக்க வேண்டும், மேலும் வைப்புத் தொகையும் தேவைப்படலாம்.

முடிவு. இலங்கையில் உங்களுக்கு விரைவான மற்றும் எளிதான கடன் தேவைப்பட்டால், கடனைப் பெறுவதில் உள்ள சிக்கலான தன்மை காரணமாக வங்கிகள் சிறந்த தேர்வாக இருக்காது. உங்களுக்கு நிறைய நேரம் மற்றும் நல்ல கடன் வரலாறு தேவைப்படும். ஆனால் ரூ. 200,000 வரை பெரிய தொகைக்கு நீண்ட கால கடனை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், வங்கிகள் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

Loan from Online Money Lenders

ஆன்லைன் பணம் கொடுப்பவர்களிடமிருந்து கடன்

ஆன்லைன் பணக் கடன் வழங்குபவர்கள் ஆன்லைனில் விரைவான மற்றும் எளிதான கடன்களைப் பெறுவதற்கான எளிதான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான வழியாகும். இத்தகைய சிறிய தனியார் நிறுவனங்கள் தற்போது சமீபத்திய ஃபின்டெக் தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி குறைந்த வட்டியில் எளிதாகக் கடன் வழங்குகின்றன.

எளிதான கடன் நிறுவனம், வழங்குநர் மற்றும் இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி, வாடிக்கையாளர்கள் 10 நிமிடங்களுக்குள் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் முப்பது நிமிடங்களில் பணத்தை தங்கள் கைகளில் வைத்திருக்கலாம். ஒரு விதியாக, பாதுகாப்பற்ற கடன்கள் ஆவணங்கள் இல்லாமல் எளிதான கடன்கள். இதன் பொருள், நீங்கள் விரைவில் கடனைப் பெறுவீர்கள், ஏனெனில் நீங்கள் ஆவணங்களைச் சேகரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றும் உங்கள் கடன் அனுமதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும்.

அத்தகைய பாதுகாப்பற்ற கடன்களின் குறைபாடுகள் வங்கிக் கடனுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக வட்டி விகிதத்தில் இருக்கும், மேலும் பிற கூடுதல் கொடுப்பனவுகள் விண்ணப்பிக்கும் போது சாத்தியம். ஏனென்றால், ஆன்லைன் கடன் வழங்குபவர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிணையில்லாமல் கடன்களை வழங்கும்போது அதிக ரிஸ்க் எடுக்கிறார்கள். ஆனால் சமீபத்தில், மைக்ரோ கிரெடிட்டின் வளர்ச்சியின் காரணமாக, கடன் வாங்குபவருக்கு நிலைமைகள் சிறப்பாகவும் சிறப்பாகவும் வருகின்றன. எனவே, வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவான எளிதான கடன்களும் கிடைக்கின்றன. இலங்கையில் இலகுவான ஆன்லைன் கடன்களை வழங்கும் பல்வேறு சேவை வழங்குநர்கள் மேலும் மேலும் உள்ளனர். எளிதான ஆன்லைன் கடன்களுக்கான உடனடி ஒப்புதலுக்கான எடுத்துக்காட்டு: Lotus Loan, வேகமான ரூபாய், Robocash, OnCredit மற்றும் பிற. அவர்கள் அனைவரும் இன்று நிதி உதவி மற்றும் எளிதான கடன்களைப் பெறுவதற்கு உதவ தயாராக உள்ளனர்!

Easy Loan Application: What You Need to Know

எளிதான கடன் விண்ணப்பம்: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

விரைவான எளிதான கடன் ஆன்லைனில் இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்! இது மிகவும் எளிமையானது! ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு கடனைப் பெறுவதற்கு முன், அத்தகைய நிதி உறுதிப்பாட்டைச் செய்வதற்கு முன் நீங்கள் பல விஷயங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எளிதாக எளிதாகக் கடனைப் பெறுவது கடனையே மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகிறது. எனவே, விரைவான மற்றும் எளிதான கடனின் வலையில் சிக்காமல் இருக்க, கடனை முழுவதுமாக அல்லது சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் போக, நீங்கள் இவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

Selecting a good easy loan provider

நல்ல எளிதான கடன் வழங்குநரைத் தேர்ந்தெடுப்பது

நீங்கள் எளிதான தனிநபர் கடனை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் இது மிக முக்கியமான பகுதியாகும். ஏனென்றால், அதிக எண்ணிக்கையில் நேர்மையற்ற கடன் வழங்குபவர்கள் (கடன் சுறாக்கள்) தவிர்க்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் தேர்வு செய்யும் கடன் வழங்குபவர் உரிமம் பெற்றவர் மற்றும் நிறுவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டவர் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதற்கு நன்றி, நிறுவனம் நாட்டின் அனைத்து நிதிச் சட்டங்களுக்கும் இணங்குகிறது என்பதற்கான உத்தரவாதத்தைப் பெறுவீர்கள். கூடுதலாக, எளிதான தவணைக் கடனைத் தீர்மானிக்கும் முன், நிறுவனத்தின் பணியைப் பற்றி கடன் வாங்குபவர்களின் மதிப்புரைகளைப் படிக்குமாறு நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.

Easy Loans Now: Terms and Conditions

இப்போது எளிதான கடன்கள்: விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் முன் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை கவனமாக படிக்கவும். பலர் ஒப்பந்தத்தை முழுவதுமாகப் படிக்காததால், பெரும் கமிஷன்கள் காரணமாக அவர்கள் பெரும் கடனில் உள்ளனர். நிபந்தனைகளைப் படிக்காமல் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதால்தான் இது நடக்கிறது. மேலும் இது மிகவும் மோசமானது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒப்பந்தத்தில் அனைத்து முக்கியமான தகவல்களும் உள்ளன:

 • ஆன்லைனில் எளிதாக பணம் பெறும் கடன்களுக்கு வட்டி விகிதங்கள் பொருந்தும்
 • சேவை மற்றும் தாமதக் கட்டணம்
 • கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் தேதியில்
 • நீடிப்புக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது
 • கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்
 • மற்றும் பல

உங்கள் கடன் வழங்குபவர் இந்தத் தகவலை வெளியிட விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் பின்னர் சமாளிக்க வேண்டிய கட்டணங்களை மறைத்து வைத்திருக்கலாம். அத்தகைய கடன் வழங்குபவர்களிடமிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது.

You must have a repayment plan

உங்களிடம் திருப்பிச் செலுத்தும் திட்டம் இருக்க வேண்டும்

எளிதாக அணுகக்கூடிய கடனை எப்படித் திருப்பித் தருவீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், அதை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது! நிச்சயமாக, உங்கள் பணப் பிரச்சினையை நீங்கள் தீர்ப்பீர்கள், ஆனால் அது குறுகிய காலமாக இருக்கும், இதன் விளைவாக, சேகரிப்பாளர்கள் உங்களைப் பின்தொடரத் தொடங்குவார்கள். இது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் குறையும் மற்றும் உங்கள் கடன் வரலாறு மோசமடையும் என்பதற்கும் வழிவகுக்கும். இந்தக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.

ast easy loan online apply now

பணம் வேண்டுமா? நான் விரைவான எளிதான கடனை ஆன்லைனில் பெறுகிறேன்!

நீங்கள் எளிதான ஆன்லைன் கடன் ஒப்புதலைத் தேடும் போது, ​​பணப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் தொடர்ந்து கடன்களை நம்புவது உங்களுக்கு மிகவும் மோசமான உத்தி என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே ஆவணங்கள் இல்லாமல் எளிதான உடனடி கடனைப் பெற்று அதைச் செலுத்தியிருந்தால், அதை நீங்கள் தவறாமல் செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை. பலர் தங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும் முடிவில்லாத வலையில் விழுந்துவிடுகிறார்கள், புதிய கடனைப் பெறுவதற்கு மட்டுமே அவர்கள் முழு சம்பளத்தையும் ஏற்கனவே செலவழித்துவிட்டதால், இந்த மாதச் செலவுகளுக்குப் போதுமானதாக இல்லை.< /p>

இந்த வட்டத்திலிருந்து வெளியேறுவது மிகவும் கடினம். எனவே, உங்கள் முதல் கடனைப் பற்றியும், எதிர்காலத்தில் வரும் கடன்களைப் பற்றியும் நீங்கள் எப்போதும் கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும். எங்கள் உதவிக்குறிப்புகளைப் படிக்க பரிந்துரைக்கிறோம், மேலும் உங்கள் நிதியை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்.

எனக்கு அருகிலுள்ள எளிதான கடன்களைக் கண்டறிதல், விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் இலங்கையில் ஆன்லைன் கடனைப் பெறுதல், நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, இன்று முன்பை விட மிகவும் எளிதானது. தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், "ஆன்லைனில் எளிதான கடனைப் பெறுவதற்கான" உங்கள் விருப்பத்தின் செயல்முறையை மிகவும் வசதியாக்கியுள்ளது. எனவே, நீங்கள் திடீரென்று பணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டால், எங்கள் இணையத்தளம் Gost Finance Sri Lanka முடிந்தவரை விரைவாக கடனைக் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்!

Gost Finance Sri Lanka: முக்கிய விஷயம் அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம்! கடன் வழங்குபவர்களிடமிருந்து பலவிதமான சலுகைகள் எங்களிடம் உள்ளன! நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் கடன் நிபந்தனைகளைப் பார்த்து, உங்கள் தேவைகளைப் பொறுத்து, சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, சிறந்த மற்றும் எளிதான தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.

ast easy loan online apply now

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: எளிதான கடன்கள்

❶ இலங்கையில் இலகுவான ஆன்லைன் கடன்களை எவ்வாறு பெறுவது ❓

அனைத்து சலுகைகளையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். வழங்கப்பட்ட கடன் நிறுவனங்களில் சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க. நிதி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, கேள்வித்தாளின் துறைகளில் தகவல்களை நிரப்பவும். பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் கடனை வழங்குவதற்கான விதிகளை ஏற்கவும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, 1-15 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண் மற்றும்/அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு SMS செய்தியைப் பெறுவீர்கள், உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், விண்ணப்பத்தின் நிலையை தனிப்பட்ட கணக்கில் பார்க்கலாம். கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைக்கு பணம் மாற்றப்படும். உங்களுக்கு விருப்பமான பல திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப தயங்க வேண்டாம்.

❷ இலங்கையில் ஆன்லைனில் எவ்வளவு பணம் விரைவான எளிதான கடன்கள் கிடைக்கும் ❓

கடன் நிறுவனங்களில் கடன் தொகை ரூ.1000 முதல் ரூ.60000 வரை 180 நாட்கள் வரை கிடைக்கும். முதல் விண்ணப்பத்தில், கடன் தொகை ரூ.30,000க்கு மேல் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 0.01% வீதம். இலங்கை வங்கிகளில் கடன் தொகை 1000LKR முதல் 100000 LKR வரை கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 0.12% வீதம்.

❸ இலங்கையில் இப்போது யார் எளிதாகக் கடன் பெற முடியும் ❓

அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் நீங்கள் எந்த கடன் நிறுவனத்திடமிருந்தும் கடனைப் பெறலாம்: நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்; நீங்கள் இலங்கையின் குடிமகன்; உங்களிடம் வங்கி அட்டை அல்லது இலங்கை வங்கியில் நடப்புக் கணக்கு உள்ளது; உங்கள் மொபைல் எண் வேலை செய்கிறது; தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளீர்கள்.

❹ இன்று இலங்கையில் நான் எவ்வாறு இலகுவான கடன்களைப் பெறுவது ❓

பணத்தைப் பெற 2 விருப்பங்கள் உள்ளன: ஆன்லைனில் கிரெடிட் கார்டு அல்லது நடப்புக் கணக்கு மற்றும் பணம் நிறுவனத்தின் கிளைகள். பெரும்பாலான நிதி நிறுவனங்கள் உங்கள் வங்கி அட்டைக்கு பணப் பரிமாற்றத்தை வழங்குகின்றன, ஆனால் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் எந்த ஏடிஎம்மிலும் பணம் எடுக்கலாம்.

❺ இலங்கையில் விரைவான எளிதான கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை ❓

ஆன்லைனில் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான ஆவணங்களின் தொகுப்பு மிகக் குறைவு. உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்: செல்லுபடியாகும் இலங்கை மொபைல் தொலைபேசி எண்ணை வைத்திருப்பவர்; செல்லுபடியாகும் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பவர்; இலங்கைக் குடியுரிமை அல்லது நிரந்தரக் குடியுரிமை; செல்லுபடியாகும் இலங்கை வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பவர்.

❻ ஆன்லைன் கடன்களை எவ்வாறு திருப்பிச் செலுத்துவது ❓

கடனை திருப்பிச் செலுத்த 4 வழிகள் உள்ளன:
 • பாங்க் கார்டைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் (விசா/மாஸ்டர்கார்டு) 24/7
 • நீங்கள் ஆன்லைன் கார்டு கட்டண முறை மூலம் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இது பாதுகாப்பானது, விரைவானது மற்றும் எளிதானது மற்றும் எந்த கமிஷனும் இல்லாமல்
 • வங்கி வைப்பு. உங்கள் இணைய வங்கியைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ATM/CDM இயந்திரங்கள்
 • மூலம்
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து கடன் நிறுவனங்களைப் பற்றிய அனைத்து தொடர்புத் தகவல்களும் எங்கள் இணையதளத்தில் உள்ளன. தகவலில் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, நிறுவனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழின் விவரங்கள், தேசிய நிதிச் சேவைகள் ஆணையத்தின் உரிமம், குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்ச கடன் காலம், ஆண்டு சதவீதம் மற்றும் உதாரணம் ஆகியவை அடங்கும். கடனுக்கான செலவைக் கணக்கிடுகிறது.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support