ஆன்லைன் பணக் கடன் இலங்கை சிங்களம் ᐈ இப்போது விண்ணப்பிக்கவும்!

இலங்கையில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கவும். சிங்கள மொழியில் கடன் கிடைக்கும். விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து விரைவான கடன் முடிவைப் பெறுங்கள்!

கடன்தொகை

+

கடன் காலம்

+

தகவலின் உண்மைத்தன்மை: 04.06.2023 07:00 | இலங்கை கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து கடனுக்கான விலைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய தகவல்கள் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளால் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது பொது ஆதாரங்களில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. வங்கி அல்லது கடன் நிறுவனத்தின் கிளைகளை அழைப்பதன் மூலம் விதிமுறைகளையும் கட்டணங்களையும் சரிபார்க்கவும்.

Lotus Loan ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • விமர்சனங்கள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.58

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

450Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1500-வரை40000 Rs.

மீண்டும் கடன்

40000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.03 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 182 நாட்கள்
வயது: 22-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.30000 + 122 நாட்கள்+ Rs.18,274 [வட்டி விகிதம்] = Rs.48,274 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.15,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Robocash ᐈ உடனடி பணக் கடன்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.75

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

1950Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை25000 Rs.

மீண்டும் கடன்

60000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.13 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 21-65 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.50000 + 180 நாட்கள்+ Rs.3,688 [வட்டி விகிதம்] = Rs.53,688 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ நீங்கள் எவ்வளவு திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும்;
+ 4 நிமிடங்களில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.50,000 வரை பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.25000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
LoanMe - வெறும் 15 நிமிடங்களில் Rs.50000 வரை கடன் பெறுங்கள்
★★★★☆ 4.38

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

8000-வரை18000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.25000 + 180 நாட்கள்+ Rs.15,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.40,500 [மொத்த கட்டணம்:]

loanme sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
OnCredit ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★☆ 4.11

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

3-வரை183 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-16%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 121 நாட்கள்+ Rs.3,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.8,600 [மொத்த கட்டணம்:]

oncredit sri lanka loan

நன்மை:
+ பாதுகாப்பான வழிகள் மூலம் மட்டுமே கடன்களை வழங்குவதற்கான எளிய விதிமுறைகள்;
+ வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் ஆன்லைனில் கடன்களை விரைவாக வழங்குதல்;
+ மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் இல்லை, தொகையின் தேர்வில் அதிகபட்ச வெளிப்படைத்தன்மை, கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் தேதி மற்றும் தேதி;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
FastRupee ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.64

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1000-வரை15000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 183 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 90 நாட்கள்+ Rs.4,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.9,500 [மொத்த கட்டணம்:]

fastrupee sri lanka loans

நன்மை:
+ சரியான ஐடி மட்டுமே தேவை;
+ பிணையம் இல்லை, ஊதியச் சீட்டுகள் அல்லது பில்லிங் சான்றுகள் இல்லை;
+ உங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துங்கள் மற்றும் உங்கள் அடுத்த கடன்களில் 50,000 ரூபாய் வரை பெறுங்கள்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
CashX ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.73

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

10-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5000 + 10 நாட்கள்+ Rs.750 [வட்டி விகிதம்] = Rs.5,750 [மொத்த கட்டணம்:]

cashx sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Fino ᐈ 100000 LKR வரை எதிர்பாராத செலவுகளை ஈடுசெய்ய விரைவில் ஆன்லைன் கடனைப் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

900Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

3000-வரை20000 Rs.

மீண்டும் கடன்

100000 Rs.

கால

1-வரை120 நாட்களில்

விகிதம்

0.06 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 120 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.20000 + 30 நாட்கள்+ Rs.9,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.29,600 [மொத்த கட்டணம்:]

fino lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.3,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்

ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

எந்தவொரு கடனாளியும் சட்டப்படி கடன் தகுதியை சரிபார்க்க வேண்டும். கடன் வாங்கியவர் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியும் என்பதை அவர் உறுதி செய்ய வேண்டும். எனவே, கடன் வாங்கியவர் விரிவான சரிபார்ப்புக்கு உட்பட்டவர். இல்லையெனில், கடுமையான கடனில் உள்ள ஒருவர் ஆன்லைன் கடனைப் பெறமாட்டார். உங்களிடம் வேறு கடன்கள் இருந்தாலும் ஆன்லைன் பணக் கடனைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆன்லைன் பணக் கடன் இலங்கை சிங்களம்

ரொக்கக் கடன் பெற:

 • 20-60 வயதுக்கு இடைப்பட்ட வயது
 • இலங்கை குடிமக்கள்/குடியிருப்பாளர்கள்,
 • சரியான NIC உள்ளது,
 • வேலை செய்யும் நபர்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் வல்லுநர்கள்,
 • தற்போது குறைந்தபட்சம் 3 மாதங்கள் மற்றும் நிலையான வருமானத்துடன் பணிபுரிகிறார்
 • கடன் வழங்குனர் மதிப்பீட்டில் வெற்றியடைந்தார்

அதிக கடன் தகுதி, வேறுவிதமாகக் கூறினால், நமது வருவாய், ரொக்கக் கடன் 24ஐப் பெறுவது எளிதாக இருக்கும். திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என்ற உறுதியுடன் வங்கி பொறுப்பை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

இலங்கையில் ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை?

ஒவ்வொரு கடன் நிறுவனமும் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சற்று வித்தியாசமான முறையான தேவைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆன்லைன் பணக் கடன் பொருந்தும் - பொதுவாக உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்:

 • செல்லுபடியாகும் தேசிய ஐடி மட்டுமே தேவை - NIC,
 • இலங்கையின் எந்த வங்கியிலும் உள்ள கணக்கு,
 • உங்கள் மொபைல் எண் தடுக்கப்படவில்லை,
 • தொழில் செய்யும் நபர்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் வல்லுநர்கள்.

கூடுதலாக, கடன் வழங்குபவர்கள் (oncredit கடன், lotus கடன், fastrupee கடன், cashwagon கடன் மற்றும் பல) பிற ஆவணங்களைக் கோரலாம், குறிப்பாக இலங்கையின் ஆன்லைன் பணக் கடன் ஒரு தொகைக்கு உயர்த்தப்பட்டால் பெரிய தொகை. இது, எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் முதலாளியிடமிருந்து வருமான அறிக்கையாக இருக்கலாம். வணிகம் அல்லது பண்ணை வருமானம் போன்ற வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்களைத் தவிர மற்ற வருமான வடிவங்களுக்கு மிகவும் சிக்கலான முறையான தேவைகள் பொருந்தும்.

மலிவான ஆன்லைன் பணக் கடன்

எந்த ரொக்கக் கடன் மலிவானது என்பதைத் தீர்மானிப்பது எளிதல்ல. இது தற்போதைய விளம்பரங்கள், கடன் தகுதி போன்ற தனிப்பட்ட நிதி நிலைமைகள் அல்லது விரைவான ஆன்லைன் கடனின் தொகை மற்றும் நேரத்தைப் பொறுத்தது. எனவே, ஆன்லைன் பணக் கடன் இலங்கை சிங்கள ஒப்பீட்டு இணையத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் சிறந்தது. இருப்பினும், எந்தக் கடன் பொதுவாக மலிவானது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பயன்படுத்தலாம்:

கடன் சேவை ஒரு கடனைப் பெறுங்கள் கடன் தொகை (LKR) கடன் காலம் (நாட்கள்) APR* ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
Lotus Loan LotusLoan Online Loan 15,000-70,000 122-182 12%
RoboCash RoboCash Online Loan 5,000-60,000 120-180 15%
LoanMe LoanMe Online Loan 5,000-40,000 30-120 14%
OnCredit OnCredit Online Loan 5,000-50,000 30-120 16%
FastRupee Fastrupee Online Loan 1,000-50,000 121-183 15%

*கவனம்! காட்டப்படும் APR மதிப்புகள் விளம்பரக் கடன் நிபந்தனைகளுக்குப் பொருந்தும்.

Online Cash Loan

ஆன்லைன் பணக் கடன் செலுத்துதலின் செலவு மற்றும் தொகையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

கடன் செலுத்துதலின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகையைக் கண்டறிய, மேலே உள்ள எங்கள் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தவும். கணித சூத்திரங்களின் அடிப்படையில், அவர் கடனுக்கான தொகை மற்றும் வட்டி மீதான தவணையை கணக்கிடுவார். இருப்பினும், இவை வங்கி வழங்கிய தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட தோராயமான மதிப்புகள் மட்டுமே.

உங்கள் தனிப்பட்ட கடன் தகுதி மற்றும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் விரைவான பணக் கடனுக்கான இலங்கைக்கு வேறுபட்ட வட்டி விகிதத்தையும் கமிஷனையும் அமைக்க கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு உரிமை உண்டு. சட்டமன்ற உறுப்பினரால் நிறுவப்பட்ட அதிகபட்ச மதிப்பு வரை.

ரொக்க ஆன்லைன் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம்

நுகர்வோர் கடன் சட்டத்தின்படி ரொக்கக் கடன்களுக்கான அதிகபட்ச வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 100% வரை இருக்கும்.

வங்கிகளின் விளம்பரச் சலுகைகளில், வட்டி இல்லாவிட்டாலும் நிதிச் சலுகைகளைக் காணலாம். உடனடி கடன் இலங்கை வட்டி நிலையானதாகவோ அல்லது மாறக்கூடியதாகவோ இருக்கலாம். இருப்பினும், ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் மட்டும் அல்ல.

ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கான கமிஷன் தொகை

வழக்கமாக, வங்கிகள் தங்கள் சேவைகளுக்கு வட்டிக்கு கூடுதலாக கமிஷன் வசூலிக்கின்றன. இது ஒரு கட்டணமாக இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, நிதி வழங்குவதற்கான மொத்த கடன் தொகையில் சேர்க்கப்படும். இந்த வகையின் செலவுகள் RRSO மதிப்பில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், இது காலப்போக்கில் கடனின் உண்மையான செலவைக் காட்டுகிறது. வட்டியைப் போலவே, அவற்றின் அதிகபட்ச மதிப்பு சட்டத்தால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் ஆன்லைன் பணக் கடனுக்கான செலவு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிர்ணயித்த வரம்புகளை அரிதாகவே நெருங்குகிறது.

இலங்கையில் ஆன்லைனில் மலிவான பணக் கடனை எவ்வாறு பெறுவது?

இதற்கு இரண்டு முக்கிய வழிகள் உள்ளன. வங்கிக் கிளைகளை நீங்களே பார்வையிடலாம் அல்லது அவர்களின் சலுகையை தொலைபேசியில் பார்க்கலாம் அல்லது கடன் ஒப்பீட்டு இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஒப்பீட்டு தளம் தோராயமான மதிப்புகளை மட்டுமே தருகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றாலும், பிந்தைய விருப்பம் மிகவும் வேகமானது. உங்கள் கடன் மதிப்பீட்டைச் சரிபார்ப்பதும் நல்லது. ஒரு தயாரிப்புக்கான மிகவும் கவர்ச்சிகரமான கடன் சலுகையை தற்போது எந்தக் கடன் வழங்குபவருக்கு உள்ளது என்பதைக் கண்டறிய இது உங்களை அனுமதிக்கிறது - ஆன்லைன் கடன் இலங்கை சிங்களம்.

இலங்கையில் ஆன்லைன் பணக் கடன் பொருந்தும்: மலிவான கடன் எப்போதும் சிறந்த கடனாக இருக்காது. வாடிக்கையாளர் சேவையின் தரம், ஒப்பந்த அபராதங்கள் போன்ற திருப்பிச் செலுத்தும் நிபந்தனைகள் அல்லது பயன்பாட்டின் எளிமை மற்றும் பணம் திரும்பப் பெறுவதற்கான வேகம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வது மதிப்பு.

தரவரிசை காரணிகள்: பணக் கடன்களின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

இலங்கை சிங்கள ஆன்லைன் கடனைப் பெறும்போது பல்வேறு காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். கடனின் பலன்கள் பொதுவாக பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:

நன்மை:

 • + குறைந்த சதவீதம்,
 • கட்டணங்களைக் குறைத்தல்,
 • நிலையான வட்டி விகிதம், மிதவை அல்ல
 • முழுமையாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் திறன்,
 • கடன் வழங்குபவரால் விரைவான கடன் முடிவு எடுக்கப்படுகிறது.

Cons:

 • - பல முறைகள்,
 • ஒப்பந்தத்தில் நேரில் கையெழுத்திட வேண்டிய அவசியம்,
 • காப்பீடு தேவை,
 • ஒரு சிக்கலான ஒப்பந்தம் அல்லது பல ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வேண்டிய அவசியம்,
 • மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்,
 • கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம்.

ஆன்லைன் பணக் கடன் இலங்கை

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: ஆன்லைன் பணக் கடன் இலங்கை

❶ இலங்கை சிங்களத்தில் ஆன்லைன் பணக் கடனை எவ்வாறு பெறுவது ❓

அனைத்து சலுகைகளையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். வழங்கப்பட்ட கடன் நிறுவனங்களில் சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க. நிதி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, கேள்வித்தாளின் துறைகளில் தகவல்களை நிரப்பவும். பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் கடனை வழங்குவதற்கான விதிகளை ஏற்கவும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, 1-15 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண் மற்றும்/அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு SMS செய்தியைப் பெறுவீர்கள், உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், விண்ணப்பத்தின் நிலையை தனிப்பட்ட கணக்கில் பார்க்கலாம். கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைக்கு பணம் மாற்றப்படும். உங்களுக்கு விருப்பமான பல திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப தயங்க வேண்டாம்.

❷ இலங்கையில் ஆன்லைனில் எவ்வளவு பணம் பணக் கடன் கிடைக்கிறது ❓

கிரெடிட் நிறுவனங்களில் கடன் தொகை ரூ.1000 முதல் ரூ.60000 வரை 180 நாட்கள் வரை கிடைக்கும். முதல் விண்ணப்பத்தில், கடன் தொகை ரூ.30,000க்கு மேல் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 0.01% வீதம். இலங்கை வங்கிகளில் கடன் தொகை 1000LKR முதல் 100000 LKR வரை கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 0.12% வீதம்.

❸ இலங்கையில் யார் ஆன்லைன் பணக் கடனைப் பெறலாம் ❓

எல்லா நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், நீங்கள் எந்த கடன் நிறுவனத்திடமிருந்தும் கடனைப் பெறலாம்: நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேல்; நீங்கள் இலங்கையின் குடிமகன்; உங்களிடம் வங்கி அட்டை அல்லது இலங்கை வங்கியில் நடப்புக் கணக்கு உள்ளது; உங்கள் மொபைல் எண் வேலை செய்கிறது; தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளீர்கள்.

❹ நான் எப்படி ஆன்லைன் பணக் கடனை இலங்கை சிங்களத்தில் பெறுவது ❓

எங்களுக்கு அவசரமாக 50,000 ரூபாய் கடன் தேவை! சரி! பணத்தைப் பெற 2 விருப்பங்கள் உள்ளன: ஆன்லைனில் கிரெடிட் கார்டு அல்லது நடப்புக் கணக்கு மற்றும் பணம் நிறுவனத்தின் கிளைகள். பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் வங்கி அட்டைக்கு பணப் பரிமாற்றத்தை வழங்குகிறார்கள், ஆனால் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் எந்த ஏடிஎம்மிலும் பணம் எடுக்கலாம்.

❺ இலங்கையில் ஆன்லைன் பணக் கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை ❓

ஆன்லைனில் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான ஆவணங்களின் தொகுப்பு மிகக் குறைவு. உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்: செல்லுபடியாகும் இலங்கை மொபைல் தொலைபேசி எண்ணை வைத்திருப்பவர்; செல்லுபடியாகும் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பவர்; இலங்கைக் குடியுரிமை அல்லது நிரந்தரக் குடியுரிமை; செல்லுபடியாகும் இலங்கை வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பவர்.

❻ ஆன்லைன் கடன்களை எவ்வாறு திருப்பிச் செலுத்துவது ❓

கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த 4 வழிகள் உள்ளன (கட்டண முறைகள்):
 • பாங்க் கார்டைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் (விசா/மாஸ்டர்கார்டு) 24/7
 • நீங்கள் ஆன்லைன் கார்டு கட்டண முறை மூலம் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இது பாதுகாப்பானது, விரைவானது மற்றும் எளிதானது மற்றும் எந்த கமிஷனும் இல்லாமல்
 • வங்கி வைப்பு. உங்கள் இணைய வங்கியைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ATM/CDM இயந்திரங்கள்
 • மூலம்
 • கார்கில்ஸ் உணவு நகரம்
 • Pay&Go கியோஸ்க்குகள்

நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து கடன் நிறுவனங்களைப் பற்றிய அனைத்து தொடர்புத் தகவல்களும் எங்கள் இணையதளத்தில் உள்ளன. தகவலில் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, நிறுவனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழின் விவரங்கள், தேசிய நிதிச் சேவைகள் ஆணையத்தின் உரிமம், குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்ச கடன் காலம், ஆண்டு சதவீதம் மற்றும் உதாரணம் ஆகியவை அடங்கும். கடனுக்கான செலவைக் கணக்கிடுகிறது.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support