ஆன்லைனில் விரைவான கடன்கள் ᐉ Rs.50000 வரை பணம். இலங்கை

You can get a Quick Loan in Sri Lanka at Low interest rates right now! Up to 50,000 rupees? Large selection of offers without refusal! ✓No Hidden Fees!

கடன்தொகை

+

கடன் காலம்

+

தகவலின் உண்மைத்தன்மை: 03.03.2023 07:00 | இலங்கை கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து கடனுக்கான விலைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய தகவல்கள் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளால் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது பொது ஆதாரங்களில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. வங்கி அல்லது கடன் நிறுவனத்தின் கிளைகளை அழைப்பதன் மூலம் விதிமுறைகளையும் கட்டணங்களையும் சரிபார்க்கவும்.

Lotus Loan ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • விமர்சனங்கள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.91

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

450Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1500-வரை40000 Rs.

மீண்டும் கடன்

40000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.03 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 182 நாட்கள்
வயது: 22-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.30000 + 122 நாட்கள்+ Rs.18,274 [வட்டி விகிதம்] = Rs.48,274 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.15,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Robocash ᐈ உடனடி பணக் கடன்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.75

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

1950Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை25000 Rs.

மீண்டும் கடன்

60000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.13 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 21-65 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.50000 + 180 நாட்கள்+ Rs.3,688 [வட்டி விகிதம்] = Rs.53,688 [மொத்த கட்டணம்:]

robocash lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ நீங்கள் எவ்வளவு திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும்;
+ 4 நிமிடங்களில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.50,000 வரை பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.25000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
LoanMe - வெறும் 15 நிமிடங்களில் Rs.50000 வரை கடன் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

8000-வரை18000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.25000 + 180 நாட்கள்+ Rs.15,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.40,500 [மொத்த கட்டணம்:]

loanme sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
OnCredit ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★☆ 4

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

3-வரை183 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-16%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-55 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 121 நாட்கள்+ Rs.3,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.8,600 [மொத்த கட்டணம்:]

oncredit sri lanka loan

நன்மை:
+ பாதுகாப்பான வழிகள் மூலம் மட்டுமே கடன்களை வழங்குவதற்கான எளிய விதிமுறைகள்;
+ வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் ஆன்லைனில் கடன்களை விரைவாக வழங்குதல்;
+ மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் இல்லை, தொகையின் தேர்வில் அதிகபட்ச வெளிப்படைத்தன்மை, கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் தேதி மற்றும் தேதி;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
FastRupee ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.64

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

1000-வரை15000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

1-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-15%
அதிகபட்சம். கால: 183 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5,000 + 90 நாட்கள்+ Rs.4,500 [வட்டி விகிதம்] = Rs.9,500 [மொத்த கட்டணம்:]

fastrupee sri lanka loans

நன்மை:
+ சரியான ஐடி மட்டுமே தேவை;
+ பிணையம் இல்லை, ஊதியச் சீட்டுகள் அல்லது பில்லிங் சான்றுகள் இல்லை;
+ உங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துங்கள் மற்றும் உங்கள் அடுத்த கடன்களில் 50,000 ரூபாய் வரை பெறுங்கள்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.15000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
CashX ᐈ ஆன்லைனில் கடன் பெறுங்கள் • மதிப்புரைகள் • தனிப்பட்ட கணக்கு
★★★★★ 4.7

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

600Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

5000-வரை50000 Rs.

மீண்டும் கடன்

50000 Rs.

கால

10-வரை180 நாட்களில்

விகிதம்

0.04 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-14%
அதிகபட்சம். கால: 180 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.5000 + 10 நாட்கள்+ Rs.750 [வட்டி விகிதம்] = Rs.5,750 [மொத்த கட்டணம்:]

cashx sri lanka loans

நன்மை:
+ வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ.50,000 வரை ஆன்லைன் கடன்;
+ புதிய வாடிக்கையாளருக்கான கடனைப் பெற சில எளிய வழிமுறைகள்;
+ வசதியான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஆன்லைன் தவணை முறை;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- முதல் கடன் ரூ.18,000 வரை மட்டுமே.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்
Fino ᐈ 100000 LKR வரை எதிர்பாராத செலவுகளை ஈடுசெய்ய விரைவில் ஆன்லைன் கடனைப் பெறுங்கள்
★★★★★ 4.5

செலுத்த வேண்டும்

15150 Rs.

கடன்தொகை

15000 Rs.

தரகு

900Rs. 150 Rs.

முதல் கடன்

3000-வரை20000 Rs.

மீண்டும் கடன்

100000 Rs.

கால

1-வரை120 நாட்களில்

விகிதம்

0.06 %
ஆண்டு விகிதம் (APR): 3.5-12%
அதிகபட்சம். கால: 120 நாட்கள்
வயது: 20-60 வயது
முதல் கடன்: 0.01%/day
கடன் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: Rs.20000 + 30 நாட்கள்+ Rs.9,600 [வட்டி விகிதம்] = Rs.29,600 [மொத்த கட்டணம்:]

fino lk sri lanka loans

நன்மை:
+ அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகின்றன;
+ உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தைப் பெற ஒரு நாளுக்கு மேல் ஆகாது;
+ உங்களுக்கான முழு ஆன்லைன் செயல்முறை, கூடுதல் பயணம் இல்லாமல் பணத்தைப் பெறலாம்;
+ ஆதரவு: Facebook, WhatsApp, phone and email
பாதகம்:
- குறைந்தபட்ச கடன் தொகை ரூ.3,000.
- ஆதரவு கிடைக்கவில்லை: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அரட்டை அடிக்கவும்

Quick Loans Online

நான் ஆன்லைனில் விரைவான பணக் கடனை எங்கே பெறுவது?

உண்மையில் விரைவான பணம் தேவைப்படும் சூழ்நிலையில் நாங்கள் அனைவரும் இருக்கிறோம். அதிகரித்து வரும் பில்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்கள் நம்மை எங்கிருந்தோ கடன் வாங்கத் தூண்டுகிறது. வருமானத்தைக் குறைப்பதும் வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பதும், யாரும் கடனில் பணம் எடுக்க விரும்புவதில்லை என்ற போதிலும், விரைவான கடனைத் தேடுவதற்கு உங்களைத் தூண்டுகிறது, ஆனால் வாழ்க்கைச் சூழ்நிலைகள் மாறிவிடும், இதனால் நீங்கள் விரைவான கடன் சேவையை அணுக வேண்டும். கூகுள் தேடலில் "இலங்கையில் விரைவாக கடன் பெறுவது எப்படி" என்ற சொற்றொடரை நீங்கள் உள்ளிட்டால், ஏராளமான பணக் கடன் விருப்பங்களைக் காண்போம். ஆனால் நீங்கள் எப்படி சரியான தேர்வு செய்வது? எங்கு தொடங்குவது? உங்களுக்கு இலங்கையில் விரைவான கடன் அவசரமாகத் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை விரிவாகக் கூறுவோம்.

"வேகமான" மற்றும் "கிரெடிட்" போன்ற கருத்துக்கள் கடனில் பணத்தைப் பெறுவது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. "கடன்களை வழங்குதல்" போன்ற சேவையானது பெரிய வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே. ஆனால் காலம் இன்னும் நிற்கவில்லை, பொருளாதாரம் மாறிவிட்டது, அதனால் உலகின் பணக்காரர்கள் கூட தங்கள் வணிகத்திற்கு கடன் வாங்க தயாராக உள்ளனர். எனவே, இப்போது எங்களைப் போன்ற சாதாரண மக்களுக்கும் விரைவான பணக் கடனைப் பெறுவதற்கான பல விருப்பங்கள் உள்ளன.

விரைவான கடனுக்கான நன்மை தீமைகள் மற்றும் விரைவான கடனைப் பெற உங்களுக்கு என்ன விருப்பங்கள் உள்ளன என்பதைப் பார்ப்போம்.

To borrow money from friends or family

நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினரிடமிருந்து கடன் வாங்குவது

நன்மை

 • உங்களுக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டால், உங்கள் நண்பர்கள் அரிதாகவே வேண்டாம் என்று கூறுவார்கள்,
 • வட்டி இல்லாமல் பணம் கடன் வாங்கலாம்.
 • அவர்கள் வீட்டில் பணம் வைத்திருந்தாலோ அல்லது வங்கிக்குச் சென்றாலோ நீங்கள் விரைவில் பணத்தைப் பெறலாம்.
 • நிறைய ஆவணங்களைச் சேகரித்து கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியதில்லை

தீமைகள்

 • எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாத நிலையில், உறவினர்களுடன் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம்
 • விரைவான பணக் கடனை நீங்கள் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தவில்லை என்றால், குடும்பம் அல்லது நண்பர்களுடனான உறவுகளை சிதைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது
 • உங்களுக்கு கடன் கொடுக்க முடிவு செய்பவர் கடமைப்பட்டவராக உணரலாம்.
 • உங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் அனைவரும் உங்களின் நிதிப் பிரச்சனையை அறிந்திருப்பார்கள்.

வெளியீடு

இந்த வகையான கடன், அதாவது - நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினரிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடன், சிறிய தொகைக்கு ஏற்றது, மேலும் பிரச்சனைக்கு வேறு தீர்வுகள் எதுவும் உங்களிடம் இல்லை மற்றும் அனைத்து விருப்பங்களும் தீர்ந்துவிட்டால். எதிர்காலத்தில் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக சாட்சிகளுடன் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறோம்.

Get a loan from the Bank

வங்கியில் கடன் பெறுங்கள்

நன்மை

 • வங்கி கடன் எளிதான வழி.
 • வங்கிகள் நம்பகமானவை, எனவே கடன் கொடுப்பது 100% பாதுகாப்பானது
 • உங்கள் அனைத்து நிதி சிக்கல்களும் வங்கிக்கு மட்டுமே தெரியும்
 • வங்கியில் நீங்கள் ஒரு பெரிய தொகைக்கு பணக் கடனைப் பெறலாம்

தீமைகள்

 • கடனுக்கான நீண்ட செயலாக்கம். செயல்முறை பல நாட்கள் ஆகலாம்.
 • கடனைப் பெறுவதற்கு ஏராளமான ஆவணங்கள் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். இவை முதலாளிகளிடமிருந்து வரும் கடிதங்கள் மற்றும் சொத்துக்கான ஆதாரமாக இருக்கலாம்.
 • நீங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறினால், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான பொறுப்பை ஏற்கும் கடன் உத்தரவாததாரர் உங்களுக்குத் தேவை.

வெளியீடு

பெரிய தொகை தேவைப்படுபவர்களுக்கு வங்கிக் கடன் சிறந்தது. இது ஒரு கார் அல்லது ரியல் எஸ்டேட், வணிக மேம்பாட்டிற்காக, மருத்துவச் சேவைகளுக்காக அல்லது கடனை மறுநிதியளிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெரிய அளவில் வாங்குவதாக இருக்கலாம்.

Credit cards

கடன் அட்டைs

நன்மை

 • கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது விரைவானது மற்றும் எளிதானது.
 • பணத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. பணம் எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கும்.
 • கிரெடிட் கார்டு என்பது கிரெடிட்டில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான விரைவான வழியாகும்
 • நீங்கள் வட்டியில்லா தவணைகளைப் பயன்படுத்தினால் வட்டி செலுத்த வேண்டியதில்லை
 • பெரிய கடன் தொகைகள் கிடைக்கும்

தீமைகள்

 • உங்களால் முடிந்ததை விட அதிகமாக செலவழிக்க ஆசை.
 • சில செயல்பாடுகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள்.
 • பணம் எடுப்பதற்கு வரம்புகள் இருக்கலாம்.
 • கிரெடிட் கார்டு கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கலாம்.

வெளியீடு

கிரெடிட் கார்டுகளை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நல்லது. கிரெடிட் கார்டுகள் உங்கள் வாங்கும் சக்தியை அதிகரித்து, உங்களிடம் உண்மையில் இருப்பதை விட அதிக பணம் இருக்கிறது என்ற மாயையை உருவாக்குகிறது. கிரெடிட் கார்டுகளில் இருந்து பணம் செலவழிப்பதில் மக்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன, அதே சமயம் மக்கள் பணமாகவோ அல்லது டெபிட் கார்டுகளில் உள்ள நிதியையோ "பிரிந்துகொள்வது" உளவியல் ரீதியாக மிகவும் கடினமாக உள்ளது. கடனைக் குவிப்பதைத் தவிர்க்க, உங்கள் பில்லை மாதந்தோறும் செலுத்த முயற்சிக்கவும்.

Overdraft

மிகைப்பற்று

நன்மை

 • வழங்கப்பட்ட கடனை நோக்கமாகப் பயன்படுத்துவதற்கான தேவைகள் எதுவும் இல்லை
 • கடன் நிதிகள் எந்த நேரத்திலும் கிடைக்கும்
 • நீங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம் மற்றும் காசோலைகளை எழுதலாம்
 • ஆண்டு கட்டணம் இல்லை. நீங்கள் கிரெடிட்
 • ஐப் பயன்படுத்தும் போது மட்டுமே பணம் செலுத்துவீர்கள்
 • ஓவர் டிராஃப்ட் வட்டி விகிதங்கள் பொதுவாக கிரெடிட் கார்டுகளை விட குறைவாக இருக்கும்

தீமைகள்

 • ஓவர் டிராஃப்டைப் பயன்படுத்த, உங்களிடம் தற்போதைய வங்கிக் கணக்கு இருக்க வேண்டும்
 • உரிமையாளர் இறுதியில் தான் கிரெடிட் செலவழிக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடலாம்

வெளியீடு

அதிகாரப்பூர்வ பணம் செலுத்துதல் அல்லது அவசரகால பணத்தை திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றது. கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தக்கூடிய தொகையை விரைவில் பெறுவார்கள் என்பதில் உறுதியாக இருப்பவர்களுக்கும் இது வசதியாக இருக்கும். கடினமான காலத்தில் விரைவான பணக் கடனைப் பெற விரும்புவோருக்கு ஏற்றது.

Loan from loan sharks

கடன் சுறாக்களிடமிருந்து கடன்

நன்மை

ஒரே ஒரு பிளஸ் மட்டுமே உள்ளது - நீங்கள் எந்த ஆவணமும் இல்லாமல் விரைவாக கடனைப் பெறலாம்

தீமைகள்

 • கடன் சுறாக்கள் அசல் ஒப்பந்தத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் காலப்போக்கில் வட்டியை அதிகரிக்கலாம்
 • நீங்கள் சரியான நேரத்தில் பணத்தைத் திருப்பித் தரவில்லை என்றால், அவர்கள் பணத்தை வசூலிக்க வன்முறை வழிகளில் ஈடுபடலாம்
 • நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் பெற்றதால் உங்கள் கடன் சட்டவிரோதமானது

வெளியீடு

கடன் சுறாக்கள் - மோசமான கடன் வரலாறு மற்றும் அவசரமாக பணம் தேவைப்படும் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ஏற்றது. இந்த வகையான கடனைத் தவிர்க்க பரிந்துரைக்கிறோம்.

நீங்கள் பார்க்கிறபடி, நாங்கள் தரவரிசைப்படுத்திய அனைத்து விருப்பங்களும் கடனைப் பெறுவதில் அவற்றின் சொந்த நுணுக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. எந்த வகையான கடனை தேர்வு செய்வது - நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள். எங்கள் GostFinas சேவை பல்வேறு வகையான கடன் சலுகைகளை வழங்குகிறது. சிறந்த நிபந்தனைகளை நீங்கள் எளிதாகக் கண்டறியலாம், கடனுக்காக விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் குறைந்த ஆவணங்கள் மற்றும் தேவையான சொத்துகளின் சான்றுகளுடன் விரைவான ஆன்லைன் பணக் கடன்களைப் பெறலாம்

What are quick online cash loans?

விரைவான ஆன்லைன் பணக் கடன்கள் என்றால் என்ன?

வேகமான ஆன்லைன் பணக் கடன்கள் என்பது இணையதளம் அல்லது மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலம் தனியார் வங்கி அல்லாத நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் கடன் சேவைகள் ஆகும். சமீபகாலமாக, இந்த வகையான கடன் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது, மேலும் விரைவான கடனைப் பெற விரும்புவோரின் எண்ணிக்கை வியத்தகு அளவில் அதிகரித்துள்ளது.

 • நான் என்ன பெற முடியும்? நீங்கள் 50,000 ரூபாய் வரை பெறலாம். 4 மாதங்களுக்கு அல்லது அதற்கு முன்னதாக திருப்பிச் செலுத்துங்கள். அந்த நான்கு மாதங்களுக்கும் சமமான தொகையை நீங்கள் செலுத்துவீர்கள்.
 • விண்ணப்பிக்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை? உங்கள் NIC மட்டும்.
 • தேவைகள் என்ன? நீங்கள் வேலையில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் 22 முதல் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

கடன் தொகை 1,000 ரூபாய் முதல் 50,000 ரூபாய் வரை 120 நாட்கள் வரை கிடைக்கும்.

GostFinance அனைத்து சலுகைகளையும் படித்து விரைவான பணக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 30-60 நிமிடங்களுக்குள் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்படும் என்று எங்கள் கூட்டாளர்கள் உத்தரவாதம் செய்கிறார்கள்.

இலங்கையில் விரைவான ஆன்லைன் கடன்களின் நன்மைகள்

வேகமான ஆன்லைன் கடன்களின் பலன்களைப் பார்ப்போம்:

Online process

ஆன்லைன் செயல்முறை

விண்ணப்பச் செயல்முறை முற்றிலும் ஆன்லைனில் உள்ளது, ஒரு மணிநேரம் அல்லது அதற்கும் குறைவான நேரத்தில் பணம் பெறுவதற்கான வேகத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஒரு சில கிளிக்குகளில், இப்போது உங்கள் பணத்தைப் பெறலாம். கடனுக்கான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

Quick process

விரைவான செயல்முறை

பதிவு மற்றும் விண்ணப்ப செயல்முறை மிகவும் எளிதானது மற்றும் எளிமையானது, எந்தவொரு கடன் வாங்குபவரோ அல்லது தொழில்நுட்பத்தில் குறைந்தபட்ச அனுபவமுள்ள நபரோ அதை முடிக்க முடியும். நீங்கள் ஆதரவைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியதில்லை.

Guaranteed Reliability

உத்தரவாத நம்பகத்தன்மை

உங்களிடம் நல்ல கிரெடிட் வரலாறு இருந்தால், உங்கள் கடன் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்கு 100% தருவோம். எனவே, நீங்கள் எளிதாக விரைவான பணக் கடனைப் பெறலாம். உங்களிடம் மோசமான கிரெடிட் வரலாறு இருந்தால், அதுவும் கடன் வாங்குவதைத் தடுக்காது. கடன் நிறுவனங்கள் வங்கிகளை விட கடன் வாங்குபவர்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கின்றன.

Ease of use

பயன்பாட்டின் எளிமை

இரவிலும் நீங்கள் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விரைவான ஆன்லைன் பணக் கடன்களை ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் எடுக்கலாம், அதாவது நீங்கள் எங்கும் சென்று உங்கள் நேரத்தைச் சேமிக்க வேண்டியதில்லை. இந்த தீர்வு உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் கடனைப் பெற உதவும்.

Privacy

தனியுரிமை

நீங்கள் நிதி நிறுவனத்திடம் கடன் வாங்குவதால், உங்கள் தனியுரிமைக்கு உத்தரவாதம் உண்டு. உங்களுக்கு நிதிப் பிரச்சனைகள் இருப்பதும், நீங்கள் கடன் வாங்கியிருப்பதும் உங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் யாருக்கும் தெரியாது.

விரைவான ஆன்லைன் பணக் கடன்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன?

விரைவு ஆன்லைன் கடன்கள் பாதுகாப்பற்ற கடன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் என்ன?

பாதுகாப்பற்ற கடன்களுக்கு, கடன் வாங்குபவராக நீங்கள் உங்கள் சொத்துக்களுக்கான ஆதாரம் அல்லது கடனுக்கான உத்தரவாதத்தை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் கடனைப் பெறலாமா வேண்டாமா என்பதைத் தீர்மானிக்க கடன் நிறுவனங்கள் உங்கள் கடன் வரலாற்றைப் பார்க்கின்றன. இது முக்கியமானது, ஏனெனில் கடன் வழங்குபவர் பெரும்பாலான ஆபத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். மேலும், கடன் வாங்கியவர் கடனுக்கான ஒப்புதலைப் பெறலாம், ஆனால் பெரிய தொகைக்கு அல்ல. கடன் வாங்கியவர் தனது முதல் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்திய பின்னரே, அடுத்த கடனை அதிக வரம்பு மற்றும் குறைக்கப்பட்ட வட்டியுடன் பெற முடியும்.

How to get a quick cash loan online

ஆன்லைனில் விரைவான பணக் கடனை எவ்வாறு பெறுவது?

விரைவான ஆன்லைன் ரொக்கக் கடன்களின் வேகமும் எளிமையும் பல காரணிகளைச் சார்ந்திருக்கும், ஆனால் அடிப்படையில் இந்த செயல்முறையே இந்தப் படிநிலைகளுக்குச் செல்கிறது:

1. ஒரு நல்ல கடன் நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

ஒருவேளை கடன் வழங்குபவரின் நம்பகத்தன்மையை தீர்மானிப்பதில் மிக முக்கியமான படிநிலையானது வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகளைப் பார்ப்பதன் மூலமும், அவர்களின் பரிவர்த்தனைகளில் அவர்கள் எவ்வளவு வெளிப்படையானவர்கள் என்பதைச் சரிபார்ப்பதன் மூலமும் எடுக்கப்படலாம். தங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை வெளிப்படையாக விவரிக்காத எந்தவொரு விரைவான ஆன்லைன் கடன் வழங்குநரையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, OnCredit.lk விண்ணப்பச் செயல்முறையின் பல நிலைகளில் உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள தனது வாடிக்கையாளர்களை அழைப்பது மட்டுமல்லாமல், பல மொழிகளில் அவற்றை வழங்குகிறது.

2. கடனுக்காக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், உங்களின் தேசிய அடையாள அட்டையையும் உங்களின் புகைப்படத்தையும் வழங்க வேண்டும். கேள்வித்தாளில் உள்ள அனைத்து புலங்களையும் நீங்கள் கவனமாக நிரப்ப வேண்டும், அதில் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் தேவையான அளவு மற்றும் கடனின் கால அளவு இருக்கும். பணம் மாற்றப்படும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கும் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். முழு செயல்முறையும் முற்றிலும் ஆன்லைனில் உள்ளது, எனவே விண்ணப்பத்தை இணையதளத்தில் அல்லது மொபைல் பயன்பாட்டில்

சமர்ப்பிக்கலாம்

3. திரும்ப அழைக்கவும்

விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகு, நீங்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள தரவுகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் துல்லியத்தை சரிபார்க்க கடன் அதிகாரி உங்களை மீண்டும் அழைப்பார்.

4. விண்ணப்பத்தின் மீது முடிவெடுத்தல்

உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு அனைத்தையும் மேலாளர் சரிபார்த்தவுடன், லோன் அதிகாரி உங்கள் கடன் வரலாற்றைச் சரிபார்த்து, உங்கள் கடனை அங்கீகரிக்கலாமா அல்லது நிராகரிக்கலாமா என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியும். உங்கள் கடன் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்று உங்களுக்கு SMS அல்லது மின்னஞ்சலை நிச்சயமாகப் பெறுவீர்கள். ஒரு நேர்மறையான முடிவுடன், உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் விரைவான பணக் கடனை உடனடியாகப் பெறுவீர்கள்.

சுருக்கம்

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இலங்கையில் ஆன்லைனில் விரைவான கடனைப் பெறுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. ஆனால் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் இணையம் மூலம் ஆன்லைனில் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிமையாகவும் எளிதாகவும் செய்ய உதவியுள்ளன. உங்களுக்கு விரைவான பணக் கடன் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. எங்கள் Gost.Finance சேவை நீங்கள் தேர்வு செய்ய பல விருப்பங்களை வழங்கும். உங்களுக்கு ஏற்ற கடனுக்கான விதிமுறைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆயிரக்கணக்கான இலங்கையர்களால் மிகவும் பாராட்டப்படும் சேவையை வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம் மற்றும் அவர்களின் அனைத்து நிதி சிக்கல்களையும் தீர்க்க உதவுகிறோம்.

விரைவான எளிதான கடன் ஆன்லைனில் இப்போது விண்ணப்பிக்கவும்

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: ஆன்லைனில் விரைவான கடன்கள்

❶ இலங்கையில் விரைவான ஆன்லைன் கடன்களை எவ்வாறு பெறுவது ❓

அனைத்து சலுகைகளையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். வழங்கப்பட்ட கடன் நிறுவனங்களில் சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க. நிதி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, கேள்வித்தாளின் துறைகளில் தகவல்களை நிரப்பவும். பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் கடனை வழங்குவதற்கான விதிகளை ஏற்கவும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, 1-15 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண் மற்றும்/அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு SMS செய்தியைப் பெறுவீர்கள், உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா என்பது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், விண்ணப்பத்தின் நிலையை தனிப்பட்ட கணக்கில் பார்க்கலாம். கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைக்கு பணம் மாற்றப்படும். உங்களுக்கு விருப்பமான பல திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப தயங்க வேண்டாம்.

❷ எவ்வளவு பணம் இலங்கையில் ஆன்லைனில் விரைவான கடன்கள் கிடைக்கும் ❓

கடன் நிறுவனங்களில் கடன் தொகை ரூ.1000 முதல் ரூ.60000 வரை 180 நாட்கள் வரை கிடைக்கும். முதல் விண்ணப்பத்தில், கடன் தொகை ரூ.30,000க்கு மேல் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 0.01% வீதம். இலங்கை வங்கிகளில் கடன் தொகை 1000LKR முதல் 100000 LKR வரை கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 0.12% வீதம்.

❸ இலங்கையில் இப்போது விரைவான கடன்களை யார் பெற முடியும் ❓

அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் நீங்கள் எந்த கடன் நிறுவனத்திடமிருந்தும் கடனைப் பெறலாம்: நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்; நீங்கள் இலங்கையின் குடிமகன்; உங்களிடம் வங்கி அட்டை அல்லது இலங்கை வங்கியில் நடப்புக் கணக்கு உள்ளது; உங்கள் மொபைல் எண் வேலை செய்கிறது; தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளீர்கள்.

❹ இன்று இலங்கையில் நான் எவ்வாறு விரைவான கடன்களைப் பெறுவது ❓

பணத்தைப் பெற 2 விருப்பங்கள் உள்ளன: ஆன்லைனில் கிரெடிட் கார்டு அல்லது நடப்புக் கணக்கு மற்றும் பணம் நிறுவனத்தின் கிளைகள். பெரும்பாலான நிதி நிறுவனங்கள் உங்கள் வங்கி அட்டைக்கு பணப் பரிமாற்றத்தை வழங்குகின்றன, ஆனால் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் எந்த ஏடிஎம்மிலும் பணம் எடுக்கலாம்.

❺ இலங்கையில் விரைவான கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை ❓

ஆன்லைனில் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான ஆவணங்களின் தொகுப்பு மிகக் குறைவு. உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்: செல்லுபடியாகும் இலங்கை மொபைல் தொலைபேசி எண்ணை வைத்திருப்பவர்; செல்லுபடியாகும் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பவர்; இலங்கைக் குடியுரிமை அல்லது நிரந்தரக் குடியுரிமை; செல்லுபடியாகும் இலங்கை வங்கிக் கணக்கை வைத்திருப்பவர்.

❻ How to repay Quick Loans ❓

கடனை திருப்பிச் செலுத்த 4 வழிகள் உள்ளன:
 • பாங்க் கார்டைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் (விசா/மாஸ்டர்கார்டு) 24/7
 • நீங்கள் ஆன்லைன் கார்டு கட்டண முறை மூலம் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இது பாதுகாப்பானது, விரைவானது மற்றும் எளிதானது மற்றும் எந்த கமிஷனும் இல்லாமல்
 • வங்கி வைப்பு. உங்கள் இணைய வங்கியைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ATM/CDM இயந்திரங்கள்
 • மூலம்
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து கடன் நிறுவனங்களைப் பற்றிய அனைத்து தொடர்புத் தகவல்களும் எங்கள் இணையதளத்தில் உள்ளன. தகவலில் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, நிறுவனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழின் விவரங்கள், தேசிய நிதிச் சேவைகள் ஆணையத்தின் உரிமம், குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்ச கடன் காலம், ஆண்டு சதவீதம் மற்றும் உதாரணம் ஆகியவை அடங்கும். கடனுக்கான செலவைக் கணக்கிடுகிறது.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support